Publicznie dostępne wyniki projektu DITRAMA są umieszczone poniżej.

Dokumenty techniczne

 • Przewodnik dla Menedżera Transformacji Cyfrowej (DTM) dla sektora meblarskiego
  Przewodnik dla Menedżera Transformacji Cyfrowej (DTM) dla sektora meblarskiego

  Przewodnik ze wszystkimi kluczowymi rzeczami do wsparcia Menedżera ds. Transformacji Cyfrowej w promowaniu i przewodzeniu transformacji cyfrowej w firmie produkującej meble. Składa się ze 100 mikro pigułek szkoleniowych zorganizowanych w 10 rozdziałów (4 techniczne i 6 przekrojowych). Każdy pill zawiera film i dodatkowe materiały.

  Pobrane

  Przewodnik dla Menedżera Transformacji Cyfrowej (DTM) dla sektora meblarskiego (EN)

 • Wideo z konferencji końcowej
  Wideo z konferencji końcowej

  Oto wideo z Konferencji Końcowej projektu DITRAMA, zatytułowanej: Cyfrowa transformacja sektora meblarskiego: nowe możliwości dla rynku pracy. Konferencja odbyła się 15 grudnia 2021 r. Film jest nagrany w języku angielskim i posiada angielskie napisy, możesz włączyć automatyczne tłumaczenie napisów na swój język.

  Pobrane

  Wideo z konferencji końcowej

 • Prezentacje z konferencji końcowej
  Prezentacje z konferencji końcowej

  Niniejszy dokument zawiera wszystkie prezentacje wygłoszone przez prelegentów podczas Konferencji Końcowej DITRAMA, która odbyła się 15 grudnia 2021 r. Polecamy również obejrzenie wideo z konferencji.

  Probane

  Prezentacje z konferencji końcowej - Part 1 (EN)

  Prezentacje z konferencji końcowej - Part 2 (EN)

 • Przewodnik obsługi platformy
  Przewodnik obsługi platformy

  Kurs DITRAMA składa się z dwóch ścieżek szkoleniowych. Każda trasa jest dostępna w każdym z 7 języków projektu: angielskim, francuskim, włoskim, polskim, rumuńskim, hiszpańskim i portugalskim. Studenci mogą wybrać trasę i język podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

  Probane

  Przewodnik obsługi platformy

 • Film przedstawiający platformę e-learningową DITRAMA
  Film przedstawiający platformę e-learningową DITRAMA

  Ten film pokazuje, jak korzystać z platformy e-learningowej DITRAMA. Opisuje, jak się zarejestrować, jak poruszać się po różnych jednostkach edukacyjnych i pigułkach szkoleniowych oraz jak uzyskać certyfikaty po teście potwierdzającym zdobycie określonej wiedzy.

  Probane

  Film przedstawiający platformę e-learningową DITRAMA

 • D2.4.a – Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności
  D2.4.a – Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności

  Raport podsumowuje i konkretyzuje wyniki szczegółowego badania potrzeb w ramach projektu DITRAMA oraz przedstawia dyskusję, która odbyła się podczas warsztatów ekspertów w ramach projektu DITRAMA. Raport ma na celu konkretne określenie, co jest niezbędne: umiejętności techniczne i przemysłowe 4.0, technologie, umiejętności nietechniczne i największe bariery we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w branży meblarskiej.

  Pobrane

  Raport końcowy dotyczący dostosowania umiejętności (EN)

 • D2.4.b – Menedżer Transformacji Cyfrowej. Profil Zawodowy raport końcowy
  D2.4.b – Menedżer Transformacji Cyfrowej. Profil Zawodowy raport końcowy

  Zawiera definicję profilu zawodowego DTM - Digital Transformation Manager, która uzgodniona została podczas dyskusji na warsztatach DITRAMA Experts. Raport zawiera opis profilu, szczegółową identyfikację oczekiwanych zadań oraz listę odpowiednich umiejętności w tym profilu zawodowym.

  Pobrane

  Menedżer Transformacji Cyfrowej. Profil Zawodowy raport końcowy (EN)

 • Raport Podsumowujący - D3.1-2-3 – Wspólny Program Menedżera Transformacji Cyfrowej
  Raport Podsumowujący - D3.1-2-3 – Wspólny Program Menedżera Transformacji Cyfrowej

  Przedstawia on 10 jednostek nowego Wspólnego Programu Nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej, sugestie dotyczące skutecznej metodologii szkolenia oraz deklaracje i odznaki, jakie mogą uzyskać osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie. Określa również grupy docelowe programu nauczania oraz przyjęte procedury walidacji.

  Probane

  Raport Podsumowujący - Wspólny Program

 • D3.1-2-3 – Wspólny program nauczania Menedżera ds. Transformacji Cyfrowej
  D3.1-2-3 – Wspólny program nauczania Menedżera ds. Transformacji Cyfrowej

  Przedstawia 10 jednostek nowego wspólnego programu nauczania dla menedżera ds. transformacji cyfrowej, sugestie dotyczące skutecznej metodologii szkolenia oraz deklaracje i odznaki, które można uzyskać po pomyślnym ukończeniu szkolenia. Określa również grupy docelowe programu nauczania i wreszcie przyjęte procedury walidacji.

  Pobrane

  Wspólny program (EN)

 • D3.1 – ZAŁĄCZNIK wspólny program nauczania Menedżera ds. Transformacji Cyfrowej
  D3.1 – ZAŁĄCZNIK wspólny program nauczania Menedżera ds. Transformacji Cyfrowej

  Dokument ten wyszczególnia 100 materiałów w pigułce przewidzianych przez DITRAMA MOOC i proponuje różne ścieżki szkoleniowe dla 4 głównych grup docelowych: menedżerów i pracowników firm meblarskich, uczniów szkół średnich i studentów VET w zakresie obróbki drewna i mebli.

  Pobrane

  ZAŁĄCZNIK wspólny program nauczania (EN)

 • D3.4 – Zawody ESCO dotknięte transformacją cyfrową
  D3.4 – Zawody ESCO dotknięte transformacją cyfrową

  W raporcie wskazano 28 zawodów w branży meblarskiej ESCO, na które wpłynie transformacja cyfrowa. Lista ta pomaga interesariuszom i podmiotom z sektora zidentyfikować specjalistów, którzy wymagają aktualizacji wiedzy i umiejętności w związku z nowymi zadaniami wymaganymi przez cyfrową transformację przedsiębiorstw.

  Pobrane

  Zawody ESCO (EN)

 • D3.4 – ZAŁĄCZNIK Zawody ESCO dotknięte transformacją cyfrową
  D3.4 – ZAŁĄCZNIK Zawody ESCO dotknięte transformacją cyfrową

  Dokument ten identyfikuje, na które zadania 28 profili ESCO będzie miała większy wpływ transformacja cyfrowa sektora i określa, które jednostki DITRAMA MOOC mogą pomóc im w zdobyciu konkretnej wiedzy i umiejętności.

  Pobrane

  ZAŁĄCZNIK Zawody ESCO dotknięte (EN)

 • D4.1 – Wspólny system oceny
  D4.1 – Wspólny system oceny

  Po przedstawieniu EQF, systemu ECVET i podejścia opartego na efektach uczenia się, niniejszy dokument wyjaśnia metodologię oceny, która zostanie przyjęta przez partnerów projektu DITRAMA w celu oceny przygotowania uczestników do każdej jednostki szkoleniowej w ramach tego kursu.

  Pobrane

  Wspólny system oceny (EN)

   

 • D4.2 – Protokół ustaleń (MoU)
  D4.2 – Protokół ustaleń (MoU)

  Celem podpisania tego dokumentu, przez partnerów projektu oraz przez inne podmioty spoza projektu, jest sformalizowanie współpracy i komunikacji pomiędzy ośrodkami VET w zakresie cyfryzacji w sektorze meblarskim, a także sformalizowanie oficjalnego uznania ECVET wskazuje studentom, którzy zdali kurs DITRAMA.

  Probane

  D4.2 – Protokół ustaleń (MoU) (EN)

   

 • D4.3 – Wytyczne dotyczące uznawania programów nauczania
  D4.3 – Wytyczne dotyczące uznawania programów nauczania

  Niniejszy dokument opisuje metodologie i narzędzia do uznawania i walidacji efektów uczenia się nowej kwalifikacji zawodowej: Menedżer ds. Transformacji Cyfrowej, wewnątrz i na zewnątrz konsorcjum. Dokument zawiera opisy aktualnej sytuacji krajowych systemów kwalifikacji w każdym kraju konsorcjum, a także kroki podjęte przez partnerów do dnia dzisiejszego w celu uznania tej nowej kwalifikacji i programu nauczania.

  Probane

  D4.3 – Wytyczne dotyczące uznawania programów nauczania (EN)Materiały upowszechniające

 • Newsletter 4 — 01/2022
  Newsletter 4 — 01/2022

  Ostatni newsletter projektu podsumowuje międzynarodową konferencję projektu DITRAMA,wykonaną pracę przez konsorcjum projektu podczas spotkania w Barcelonie oraz informacjedotyczące projektu jak i samego szkolenia projektu DITRAMA.

  Pobrane

  Newsletter 4

 • Artykuł 6 – 12/2021
  Artykuł 6 – 12/2021

  Poniższy artykuł podsumowuje metodologię i główne rezultaty uzyskane po fazie pilotażowej kursu szkoleniowego opracowanego w ramach projektu Erasmus+ DITRAMA, z udziałem studentów i młodych pracowników z 17 różnych krajów UE.

  Probane

  Artykuł 6

 • Nota Prasowa 6 – 12/2021
  Nota Prasowa 6 – 12/2021

  W skrócie, główne rezultaty kursu szkoleniowego opracowanego według programu Erasmus+ ProjektDITRAMA.

  Pobrane

  Nota Prasowa 6

 • Newsletter 3 — 06/2021
  Newsletter 3 — 06/2021

  Multimedialne i interaktywne szkolenie "Digital Transformation Manager" dla branży meblarskiej jest dostępne online na platformie https://ditrama.eu/pl/kurs-treningowy.

  Pobrane

  Newsletter 3

 • Notatka prasowa 5 — 06/2021
  Notatka prasowa 5 — 06/2021

  Jakich umiejętności i wiedzy potrzebuje branża meblarska, aby wdrożyć cyfrową transformację? Kto w firmach musi wyobrazić sobie tę transformację? A co muszą wiedzieć, żeby go prowadzić?

  Pobrane

  Notatka prasowa 5

 • Artykuł 5 — 06/2021
  Artykuł 5 — 06/2021

  W ramach projektu DITRAMA zwrócono się do ponad 144 ekspertów z całej Europy o zebranie potrzeb wszystkich rodzajów zainteresowanych stron, począwszy od przedsiębiorstw, poprzez świat szkoleń zawodowych, aż po ekspertów w dziedzinie technologii cyfrowych i informacji.

  Pobrane

  Artykuł 5

 • Roll up
  Roll up

  Ukazuje tożsamość wizualną projektu DITRAMA, a także cel projektu i jego główne wyniki (MOOC).

  Pobrane

  Roll up

 • Ulotki
  Ulotki

  Ulotki zawierają krótką prezentacje celów, wyników i rezultatów projektu DITRAMA.

  Pobrane

  Ulotki

 • Notatka prasowa 4 — 02/2021
  Notatka prasowa 4 — 02/2021

  Niniejszy dokument przedstawia zawartość multimedialnego i interaktywnego szkolenia DITRAMA dla „Menedżera Transformacji Cyfrowej” firm z branży meblarskiej. Kurs składa się ze 100 szkoleń w pigułce.

  Pobrane

  Notatka prasowa 4

 • Artykuł 4 — 02/2021
  Artykuł 4 — 02/2021

  W artykule szczegółowo opisano treść kursu szkoleniowego, umożliwiającego pozostanie „Menedżerem ds. Transformacji cyfrowej” w sektorze meblarskim. Kurs składa się ze 100 tabletek szkoleniowych dotyczących procesu cyfryzacji firmy, od strategii po praktykę.

  Pobrane

  Artykuł 4

 • Newsletter 2 — 10/2020
  Newsletter 2 — 10/2020

  Newsletter podsumowuje dotychczasowe postępy w realizacji projektu DITRAMA. Opisuje umiejętności zidentyfikowane jako te potrzebne „Menedżerowi ds. Transformacji Cyfrowej”, a także proponowany i opracowany program nauczania w celu ich spełnienia. Podsumowuje również główne aspekty omówione podczas ostatniego spotkania konsorcjum we wrześniu 2020 roku.

  Pobrane

  Newsletter 2

 • Notatka prasowa 3 — 09/2020
  Notatka prasowa 3 — 09/2020

  Niniejszy dokument w skrócie przedstawia ścieżkę szkoleniową (program nauczania) proponowaną dla profilu zawodowego „Menedżera Transformacji Cyfrowej”. Kompletny program nauczania można pobrać w sekcji dokumentów technicznych.

  Pobrane

  Notatka prasowa 3

 • Artykuł 3 — 09/2020
  Artykuł 3 — 09/2020

  W artykule szczegółowo opisano proponowany wspólny program nauczania dla „Menedżera transformacji cyfrowej”. Program nauczania został opracowany w oparciu o potrzeby rynku i zatwierdzony przez ponad 90 międzynarodowych ekspertów. Składa się z 10 jednostek dydaktycznych, 4 techniczno-technologicznych i 6 przekrojowych.

  Pobrane

  Artykul 3

 • Nota prasowa 2 — 12/2019
  Nota prasowa 2 — 12/2019

  Niniejszy dokument przedstawia szczegółowo metodologię i wyniki badania przeprowadzonego przez partnerów DITRAMA w celu dopracowania potrzeb w zakresie umiejętności dla nowego profilu zawodowego Manger Transformacji Cyfrowej dla firm meblarskich.

  Pobrane

  Nota prasowa 2

 • Artykuł 2 – 12/2019
  Artykuł 2 – 12/2019

  Niniejszy artykuł przedstawia zakres wiedzy i umiejętności (techniczne i nie tylko) wymaganych od menedżera ds. transformacji cyfrowej w celu zaprojektowania i wdrożenia konkretnej i organicznej strategii digitalizacji firmy meblarskiej. Przedstawione zakresy są wynikiem wspólnej pracy partnerów oraz przeprowadzonej ankiety i warsztatów, w których wzięło udział prawie 150 ekspertów z całej Europy.

  Pobrane

  Artykuł 2

 • Newsletter 1 — 09/2019
  Newsletter 1 — 09/2019

  Niniejszy newsletter zawiera szczegółową prezentację celów i działań projektu DITRAMA. Opisano w nim również działania zrealizowane w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy projektu oraz pierwszy kluczowy wynik projektu, określenie i dopracowanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych od kierownika ds. transformacji cyfrowej.

  Pobrane

  Newsletter 1

 • Artykuł 1 — 06/2019
  Artykuł 1 — 06/2019

  Pierwszy artykuł przedstawia projekt DITRAMA w kontekście, w którym został zaplanowany, członków konsorcjum, cele, wyniki, produkty i główne działania.

  Pobrane

  Artykuł 1

 • Nota prasowa 1 — 06/2019
  Nota prasowa 1 — 06/2019

  Pierwsza nota prasowa informuje o rozpoczęciu realizacji projektu DITRAMA i prezentuje kontekst, w którym został zaplanowany, główne aktywności i współprace.

  Pobrane

  Nota prasowa 1