Uważa się, że przyjęcie nowych technologii Przemysłu 4.0 jest jednym z kluczowych motorów zmian w tym i następnych latach dla europejskiego przemysłu wraz z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Dzięki masowo połączonej i zglobalizowanej gospodarce przemysł produkcji mebli z drewna zaoferuje spersonalizowane, inteligentne produkty i usługi oparte na cyfrowych systemach produkcji dostarczanych przez zasobooszczędne i zrównoważone gałęzie przemysłu, przy wystarczającej liczbie talentów i umiejętności cyfryzacji zapewniających konkurencyjną transformację branży . 

Szereg nowych technologii oferuje transformujące potencjały biznesowe, zarówno pod względem produktów, jak i procesów produkcyjnych, dla firm, które potrafią je właściwie wykorzystać i adoptować. Większa transformacja może wynikać z posiadanego efektu połączenia kilku nowych technologii

Większość tych technologii może być wykorzystywana przez MŚP i duże przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie to odpowiednie dla znaczącej części europejskiego przemysłu meblarskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.digit-fur.eu