Partnerzy projektu DITRAMA UE otwierają rejestrację na szkolenie „Menadżer ds. transformacji cyfrowej (DTM) branży meblarskiej”. Jest to kompletne i interaktywne szkolenie online, którego uczestnicy mogą bezpłatnie wykonywać od połowy kwietnia 2021 r. Będzie dostępne w 7 językach (angielski, francuski, włoski, polski, portugalski, rumuński i hiszpański).

Można zarejestrować się poprzez ten link

Materiały szkoleniowe i kurs on-line zostały stworzone w ramach projektu DITRAMA, Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliance) finansowanego z programu UE ERASMUS +, przez 12 partnerów z 8 krajów UE, w tym uniwersytety, ośrodki VET i klastry sektorowe.

Cyfrowa i ekologiczna transformacja, czyli transformacja bliźniacza, będzie miała ogromny wpływ na sektor meblarski Unii Europejskiej w nadchodzących latach i dekadach. Menedżerowie ds. Transformacji Cyfrowej będą odpowiedzialni za wdrażanie transformacji cyfrowej w firmach w sposób integralny. Specjalista ten będzie wymagał wiedzy i umiejętności technicznych, technologicznych i zarządczych, wizji ich rozmieszczenia w sektorze oraz umiejętności przekrojowych w zakresie zarządzania zmianą. Wszystko to na różnym poziomie obejmuje szkolenie DITRAMA.

Kompletny kurs składa się ze 100 mikrofilmów szkoleniowych pogrupowanych w 10 rozdziałów (4 techniczne i 6 krzyżowych), które obejmują zarówno aspekty strategiczne, jak i praktyczne, i mogą być realizowane w całości lub wybierając interesujące nas wideo. Pełna lista rozdziałów to:

 1. Technologia cyfrowa - eksploracja współczesnych technologii wschodzących i potencjalnie przełomowych

 2. Technologia cyfrowa - inżynieria i produkcja

 3. Technologia cyfrowa - symulacja i AR / VR

 4. Technologia cyfrowa - dane i bezpieczeństwo

 5. Innowacje i transformacja cyfrowa

 6. Przywództwo w transformacji cyfrowej

 7. Komunikacja w transformacji cyfrowej

 8. Ludzie w ramach transformacji cyfrowej

 9. Jakość, ryzyko i bezpieczeństwo w transformacji cyfrowej

   

 10. Społeczny i środowiskowy wpływ cyfryzacji

   

 11. Projekt końcowy (opcjonalnie)

 

Kurs trwa 70 godzin, a po zdaniu odpowiednich testów na koniec każdej jednostki otrzymasz certyfikat DITRAMA, potwierdzający ukończenie kursu. Kurs oferuje dwie ścieżki kształcenia: dla studentów szkół wyższych (EQF 5 z 2,8 punktami ECVET) oraz dla studentów kształcenia i szkolenia zawodowego (EQF 4 z 1,4 punktami ECVET).

Treść, spełniająca standardy i zasady ECVET i EQAVET, jest oparta na nowym wspólnym programie nauczania opracowanym przez partnerów i zdolnym do uwzględnienia wszystkich potrzeb w zakresie umiejętności i kompetencji zidentyfikowanych i zweryfikowanych przy wsparciu 250 ekspertów i zainteresowanych stron z UE.

Zarejestrowani uczestnicy będą mieli dostęp do wszystkich treści szkolenia. W zamian za bezpłatny udział w kursie, uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia trzech krótkich ankiet ewaluacyjnych, które pomogą nam udoskonalić kurs - na początku, w środku i na końcu kursu.

Nie przegap okazji zostania DTM swojej firmy i uzyskaj bezpłatny dostęp do kursu internetowego „Menadżer ds. Transformacji cyfrowej branży meblarskiej”, który będzie dostępny od połowy kwietnia 2021 na stronie aula.ditrama.eu/register/