Veřejně dostupné výsledky projektu DITRAMA jsou uvedeny níže.

Technické domumeny

 • Příručka pro manažera digitální transformace (DTM) pro sektor nábytku
  Příručka pro manažera digitální transformace (DTM) pro sektor nábytku

  Příručka se všemi klíči na podporu manažera digitální transformace k propagaci a vedení digitální transformace v jejich společnosti vyrábějící nábytek. Skládá se ze 100 mikro tréninkových pilulek uspořádaných do 10 kapitol (4 technické a 6 příčných). Každá pilulka obsahuje video a další materiály.

  Ke stažení

  Příručka pro manažera digitální transformace (DTM) pro sektor nábytku (EN)

 • D4.1 – Společný systém hodnocení
  D4.1 – Společný systém hodnocení

  Po představení EQF, systému ECVET a přístupu k výsledkům učení, vysvětluje tento dokument metodiku hodnocení, kterou mají partneři DITRAMA přijmout při hodnocení přípravy studentů na každou vzdělávací jednotku tohoto kurzu.

  Ke stažení

  Společný systém hodnocení (EN)

   

 • D3.4 – PŘÍLOHA ESCO povolání ovlivněná digitální transformací
  D3.4 – PŘÍLOHA ESCO povolání ovlivněná digitální transformací

  Ce document identifie les tâches des 27 profils ESCO concernés, qui seront les plus influencées par la transformation numérique du secteur et il précise quelles unités du DITRAMA MOOC peuvent les aider à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires.

  Ke stažení

  PŘÍLOHA ESCO povolání (EN)

 • D3.4 – ESCO povolání ovlivněná digitální transformací
  D3.4 – ESCO povolání ovlivněná digitální transformací

  Tato zpráva identifikuje 27 profesí v nábytkářském sektoru ESCO, které budou ovlivněny digitální transformací. Tento seznam pomůže firmám identifikovat ty profesionály, vyžadující obnovení potřeb, znalostí a dovedností v souvislosti s novými úkoly, požadované společností digitální transformace.

  Ke stažení

  ESCO povolání (EN)

 • D3.1-2-3 – Společný učební plán manažera digitální transformace
  D3.1-2-3 – Společný učební plán manažera digitální transformace

  Představuje 10 jednotek nového společného učebního plánu pro manažera digitální transformace, návrhy efektivní metodiky školení, prohlášení a certifikát, které lze získat úspěšnými studenty. Definuje také cílové skupiny učebního plánu, a nakonec přijaté ověřené postupy.

  Ke stažení

  Společný učební plán (EN)

 • D3.1 – PŘÍLOHA Společný učební plán manažera digitální transformace
  D3.1 – PŘÍLOHA Společný učební plán manažera digitální transformace

  Tento dokument podrobně popisuje 100 jednotek, které předpokládá DITRAMA MOOC, a navrhuje různé cesty školení pro 4 hlavní cílové skupiny: manažery, pracovníky nábytkářských společností a studenty vysokých škol a odborného vzdělávání v dřevozpracujícím průmyslu a nábytku.

  Ke stažení

  PŘÍLOHA Společný učební plán (EN)

 • D2.4.b – Finální zpráva týkající se pracovního profilu
  D2.4.b – Finální zpráva týkající se pracovního profilu "Manažera digitální transformace"

  Obsahuje definici pracovního profilu DTM - Digital Transformation Manager odsouhlaseného během diskuse expertů v rámci workshopu DITRAMA. Zahrnuje popis profilu, podrobnou identifikaci očekávaných úkolů a seznam příslušných dovedností tohoto profesního profilu.

  Ke stažení

  Finální zpráva týkající se pracovního profilu "Manažera digitální transformace" (EN)

 • D2.4.a – Finální zpráva o doladění potřebných dovedností
  D2.4.a – Finální zpráva o doladění potřebných dovedností

  Shrnuje a konkretizuje výsledky průzkumu DITRAMA zaměřeného na vyladění potřebných dovedností a jejich následnou diskusi na semináři odborníků DITRAMA. Jejím cílem je konkrétně identifikovat, které dovednosti jsou nejvíce potřebné: technické a technologické dovednosti Industry 4.0, ne-technické dovednosti a největší překážky pro implementaci Industry 4.0 v nábytkářském průmyslu.

  Ke stažení

  Finální zpráva o doladění potřebných dovedností (EN)

Propagační materiály

 • Zpravodaj 3 — 06/2021
  Zpravodaj 3 — 06/2021

  Tento multimediální a interaktivní vzdělávací kurz, pro „Manažera digitální transformace“ v nábtkářeském sektoru, je on-line na https://ditrama.eu/cs/vycvikovy-kurz platformě.

  Ke stažení

  Zpravodaj 3

 • Tisková zpráva 5 — 06/2021
  Tisková zpráva 5 — 06/2021

  Jaké dovednosti a znalosti potřebuje nábytkářský průmysl k provedení digitální transformace? Kdo ve společnostech si musí tuto transformaci představit? A co potřebuje vědět, aby to řídili?

  Ke stažení

  Tisková zpráva 5

 • Článek 5 — 06/2021
  Článek 5 — 06/2021

  Projekt DITRAMA požádal více než 144 odborníků z celé Evropy (z podniků ve světě profesionálního školení, digitálních technologií a informačních odborníků), aby zjistil potřeby všech typů zainteresovaných stran.

  Ke stažení

  Článek 5

 • Tisková zpráva 4 — 02/2021
  Tisková zpráva 4 — 02/2021

  Tento dokument představuje obsah DITRAMA multimediálních a interaktivních školení pro „Manažera digitální transformace “ společností nábytkářského sektoru. Kurz se skládá ze 100 tréninkových jednotek.

  Ke stažení

  Tisková zpráva 4

 • Článek 4 — 02/2021
  Článek 4 — 02/2021

  Tento článek podrobně popisuje obsah školení, pro pozici „Manažera digitální transformace“ pro nábytkářský průmysl. Kurz se skládá ze 100 tréninkových jednotek, zaměřených na proces digitalizace společnosti, od strategie po praxi.

  Ke stažení

  Článek 4

 • Zpravodaj 2 — 10/2020
  Zpravodaj 2 — 10/2020

  Tento zpravodaj shrnuje dosavadní průběh DITRAMA projektu. Popisuje schopnosti označené jako potřebné pro „manažera digitální transformace“, stejně jako navrhovaný a rozpracovaný obsah kurzu, aby těchto cílů mohlo být dosaženo. Rovněž shrnuje hlavní aspekty, projednávané na posledním zasedání konsorcia v září 2020.

  Ke stažení

  Zpravodaj 2

 • Tisková zpráva 3 — 09/2020
  Tisková zpráva 3 — 09/2020

  Tento dokument stručně představuje vzdělávací cestu (studijní plán), navrhovanou pro pracovní pozici „Manažera digitální transformace“. Celý studijní plán lze stáhnout v části technické dokumentace.

  Ke stažení

  Tisková zpráva 3

 • Článek 3 — 09/2020
  Článek 3 — 09/2020

  Tento článek podrobně popisuje navrhovaný společný studijní plán pro „manažera digitální transformace“. Studijní plán byl vyvinut na základě potřeb trhu a ověřen více než 90 mezinárodními odborníky. Skládá se z 10 výukových jednotek, 4 technicko-technologických a 6 příčných.

  Ke stažení

  Článek 3

 • Tisková zpráva 2 — 12/2019
  Tisková zpráva 2 — 12/2019

  Tento dokument v detailech představuje metodologii a výsleddky dotazníku, který byl implementován partnery projektu DITRAMA. Účelem dotazníku bylo nalézt soubor dovedností, které jsou potřebné pro novou pozici Manažera digitálních transformací v nábytkářských společnostech.

  Ke stažení

  Tisková zpráva 2

 • Článek 2 – 12/2019
  Článek 2 – 12/2019

  Tento článek představuje znalosti a dovednosti (technické i netechnické) potřebné k vytvoření a implementaci specifických a organických digitálních strategií, které jsou v gesci manažera digitální transformace v nábytkářské společnosti. Tyto závěry vzešly z různých debat mezi partnery, z dotazníku a z workshopu externích expert. Na těchto závěrech se podílelo cca 150 expertů z celé Evropy.

  Ke stažení

  Článek 2

 • Zpravodaj 1 — 09/2019
  Zpravodaj 1 — 09/2019

  Tento newsletter přibližuje detailní prezentaci projektu DITRAMA, jeho cíle a aktivity. Dále popisuje aktivity, které byly implementovány v rámci prvních 9 měsíců trvání projektu, kterými jsou prvotní výzkum, identifikace potřebných kvalifikací a dovedností potřebných k vykonávání pozice Manažera digitální transformace.

  Ke stažení

  Zpravodaj 1

 • Článek 1 — 06/2019
  Článek 1 — 06/2019

  Tento první článek představuje projekt DITRAMA ve vztahu ke kontextu, ve kterém byl plánován, jeho partnerství, cílům, výsledkům, výstupům a hlavním činnostem.

  Ke stažení

  Článek 1

 • Tisková zpráva 1 — 06/2019
  Tisková zpráva 1 — 06/2019

  Tato první tisková zpráva oznamuje zahájení projektu DITRAMA a představuje kontext, ve kterém byl plánován, hlavní činnosti a partnerství.

  Ke stažení

  Tisková zpráva 1

 • Roll up
  Roll up

  Zobrazuje vizuální identitu DITRAMA a ve stručnosti cíl projektu a jeho hlavní výstup (MOOC).

  Ke stažení

  Roll up

 • Leták
  Leták

  Leták obsahuje krátkou prezentaci cílů, výsledků a výstupů DITRAMA.

  Ke stažení

  Leták