Celem projektu DITRAMA jest wykształcenie Menedżera Transformacji Cyfrowej w przedsiębiorstwach produkujących meble. Osoba ta będzie odpowiedzialna za przewodzenie transformacji cyfrowej w sposób zintegrowany we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Stanowisko to wymaga umiejętności technicznych, zarządzania jak i również szeroko pojętej wiedzy związanej z całym sektorem.

W projekcie DITRAMA zidentyfikujemy umiejętności i kompetencje, które powinien posiadać Menedżer Transformacji Cyfrowej. Opracujemy program nauczania dla profilu zawodowego i zostanie przeprowadzone pełne specjalistyczne szkolenie (w 7 językach). Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na otwartej platformie e-learningowej. Szkolenie zostanie ocenie poprzez przeprowadzenie testu pilotażowego, w którym uczestniczyć będzie 100 kursantów.

Implementation period: 01/01/2019 – 31/12/2021

Zaadoptowanie wyników w przedsiębiorstwach:

  • Znajomość zadań, których oczekuje się od Menedżera Transformacji Cyfrowej w sektorze meblarskim oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są niezbędne.
  • Materiały szkoleniowe i platforma e-learningowa dostępna w 7 językach.
  • Możliwość udziału w szkoleniu pilotażowym podczas wdrażania projektu.