• meblarskiego

    Wiodące firmy wśród łańcucha wartości w branży meblarskiej wdrażają ich strategie transformacji cyfrowej.


    Celem projektu DITRAMA jest wykształcenie Menedżera Transformacji Cyfrowej w przedsiębiorstwach produkujących meble. Osoba ta będzie odpowiedzialna za przewodzenie transformacji cyfrowej w sposób zintegrowany we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Stanowisko to wymaga umiejętności technicznych, zarządzania jak i również szeroko pojętej wiedzy związanej z całym sektorem.

    W projekcie DITRAMA zidentyfikujemy umiejętności i kompetencje, które powinien posiadać Menedżer Transformacji Cyfrowej. Opracujemy program nauczania dla profilu zawodowego i zostanie przeprowadzone pełne specjalistyczne szkolenie (w 7 językach). Wszystkie materiały szkoleniowe zostaną umieszczone na otwartej platformie e-learningowej. Szkolenie zostanie ocenie poprzez przeprowadzenie testu pilotażowego, w którym uczestniczyć będzie 100 kursantów.

    Implementation period: 01/01/2019 – 31/12/2021

    meblarskiego