De voor het publiek toegankelijke resultaten van het DITRAMA-project worden hieronder opgesomd.

Technische documenten

 • De handleiding voor de “Digital Transformation Manager” (DTM) voor de meubelsector
  De handleiding voor de “Digital Transformation Manager” (DTM) voor de meubelsector

  Handleiding met alle middelen om de “Digital Transformation Manager” te ondersteunen bij het promoten en leiden van de digitale transformatie in hun interieurproductiebedrijf. Het bestaat uit 100 microtrainingspillen georganiseerd in 10 hoofdstukken (4 technische en 6 transversale). Elke pil bevat een video en extra materialen.

  Downloads

  De handleiding voor de “Digital Transformation Manager” (DTM) voor de meubelsector (EN)

 • Video van de slotconferentie
  Video van de slotconferentie

  Dit is de video van de Slotconferentie van het DITRAMA-project, genaamd: “The digital transition of the furniture sector: new opportunities for the labour market”. De conferentie vond plaats op 15 december 2021. De video is opgenomen in het Engels en heeft Engelse ondertiteling, u kunt automatiche vertalingen in uw taal activeren.

  Downloads

  Video van de slotconferentie

 • Presentaties van de slotvergadering
  Presentaties van de slotvergadering

  Dit document verzamelt alle presentaties van sprekers tijdens de DITRAMA Final Conference op 15 december 2021. We raden ook aan om de video van de conferentie te bekijken. 

  Downloads

  Presentaties van de slotvergadering - Part 1 (EN)

  Presentaties van de slotvergadering - Part 2 (EN)

 • Platform Gebruikshandleiding
  Platform Gebruikshandleiding

  DITRAMA cursus is gestructureerd in twee opleidingstrajecten. Elk traject is beschikbaar in elk van de 7 talen van het project: Engels, Frans, Italiaans, Pools, Roemeens, Spaans en Portugees. Studenten kunnen het traject en de taal kiezen tijdens het invullen van het registratieformulier.

  Downloads

  Platform Gebruikshandleiding (EN)

 • Video van het DITRAMA e-learning platform
  Video van het DITRAMA e-learning platform

  Deze video laat zien hoe u het DITRAMA e-learning platform gebruikt. Het beschrijft hoe u zich kunt registreren, hoe u door de verschillende hoofdstukken en trainingspillen navigeert en hoe u de certificaten kunt behalen na een test die bevestigt dat de specifieke kennis is verworven.

   

  Downloads

  Video van het DITRAMA e-learning platform

 • D2.4.a – Eindrapport Scherpstellen van de vaardigheden
  D2.4.a – Eindrapport Scherpstellen van de vaardigheden

  Het rapport concretiseert en vat de resultaten samen van het DITRAMA-onderzoek naar de behoeften van de sector en de daaropvolgende discussie tijdens de DITRAMA-expertenworkshop. Het doel is om specifiek te bepalen welke het meest nodig zijn: Technische en industrie 4.0- technologische vaardigheden, non-technische vaardigheden en de grootste belemmeringen voor de implementatie van Ind. 4,0 in de meubelindustrie.

  Downloads

  Eindrapport Scherpstellen van de vaardigheden (EN)

 • D2.4.b – Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager
  D2.4.b – Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager

  Het verslag bevat de definitie van het beroepsprofiel van de DTM - Digital Transformation Manager, zoals overeengekomen tijdens de discussie op de DITRAMA Experts workshop. Het omvat een profielbeschrijving, een gedetailleerde omschrijving van de verwachte taken en een lijst van de relevante vaardigheden van dit beroepsprofiel.

  Downloads

  Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager (EN)

 • Samenvattend rapport - D3.1-2-3 – Gezamenlijk Curriculum Digital Transformation Manager
  Samenvattend rapport - D3.1-2-3 – Gezamenlijk Curriculum Digital Transformation Manager
  Het beschrijft de 10 eenheden van het nieuwe gezamenlijk Curriculum voor de Digital Transformation Manager, de suggesties voor een effectieve trainingsmethodologie en de verklaringen en certificaten die kunnen worden verkregen door succesvolle cursisten. Het definieert zowel de doelgroepen van het curriculum als de goedgekeurde validatieprocedures.
 • D3.1-2-3 – Gezamenlijk Curriculum Digital Transformation Manager
  D3.1-2-3 – Gezamenlijk Curriculum Digital Transformation Manager

  Het beschrijft de 10 eenheden van het nieuwe gezamenlijk Curriculum voor de Digital Transformation Manager, de suggesties voor een effectieve trainingsmethodologie en de verklaringen en certificaten die kunnen worden verkregen door succesvolle cursisten. Het definieert zowel de doelgroepen van het curriculum als de goedgekeurde validatieprocedures.

  Downloads

  Gezamenlijk Curriculum (EN)

 • D3.1 – Bijlage Gezamenlijk Curriculum Digital Transformation Manager
  D3.1 – Bijlage Gezamenlijk Curriculum Digital Transformation Manager

  Dit document beschrijft de 100 pillen beschikbaar in de DITRAMA MOOC en beschrijft de verschillende opleidingstrajecten voor de 4 hoofddoelgroepen: managers en arbeiders van meubelbedrijven; studenten in het hoger onderwijs en leerlingen in het beroepsonderwijs in houtbewerking en meubels.

  Downloads

  Bijlage Gezamenlijk Curriculum (EN)

 • D3.4 – ESCO-beroepen die worden beïnvloed door digitale transformatie
  D3.4 – ESCO-beroepen die worden beïnvloed door digitale transformatie

  Dit rapport identificeert de 28 ESCO-beroepen in de meubelsector die zullen worden beïnvloed door de digitale transformatie. Deze lijst helpt belanghebbenden en actoren uit de sector om de werknemers te identificeren die een update nodig hebben van de vereiste kennis en vaardigheden, in relatie tot de nieuwe taken die vereist zijn in bedrijven die de stap naar een digitale transformatie willen zetten.

  Downloads

  ESCO-beroepen die worden (EN)

 • D3.4 – Bijlage ESCO-beroepen die worden beïnvloed door digitale transformatie
  D3.4 – Bijlage ESCO-beroepen die worden beïnvloed door digitale transformatie

  Dit document identificeert welke taken van de 28 betrokken ESCO-profielen meer zullen worden beïnvloed door de digitale transformatie van de sector en het specificeert welke DITRAMA MOOC-eenheden hen kunnen helpen om de specifiek benodigde kennis en vaardigheden te verwerven.

  Downloads

  Bijlage ESCO-beroepen (EN)

 • D4.1 – Gemeenschappelijk beoordelingssysteem
  D4.1 – Gemeenschappelijk beoordelingssysteem

  Na het uitleggen van het EQF, het ECVET-systeem en de leerresultatenbenadering, legt dit document de beoordelingsmethodologie uit die door DITRAMA-partners moet worden toegepast om de voorbereiding van de cursisten voor elke leereenheid van deze training te beoordelen.

  Downloads

  Gemeenschappelijk beoordelingssysteem (EN)

   

 • D4.2 - Memorandum van overeenstemming (MoU)
  D4.2 - Memorandum van overeenstemming (MoU)

  Het doel van de ondertekening van dit document door de projectpartners en door andere entiteiten buiten het project, is het formaliseren van de samenwerking en communicatie tussen mbo-opleidingsistituuten op vlak van de digitalisering in de meubelsector, evenals het formaliseren van de officiële erkenning van ECVET-punten aan studenten die slagen voor de DITRAMA-cursus.

  Downloads

  D4.2 - Memorandum van overeenstemming (MoU) (EN)

 • D4.3 - Richtlijnen voor curriculumherkenning
  D4.3 - Richtlijnen voor curriculumherkenning

  Dit document beschrijft de methodologieën en middelen voor de erkenning en validering van de leerresultaten van de nieuwe beroepskwalificatie: Digital Transformation Manager, binnen en buiten het consortium. Het document bevat beschrijvingen van de huidige situatie van de nationale kwalificatiesystemen in elk land van het consortium, evenals de stappen die de partners tot op heden hebben genomen voor de erkenning van deze nieuwe kwalificatie en dit nieuwe curriculum.

  Downloads

  D4.3 - Richtlijnen voor curriculumherkenning (EN)

Verspreidingsmaterialen

 • Nieuwsbrief 4 — 01/2022
  Nieuwsbrief 4 — 01/2022

  De laatste nieuwsbrief van het project geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de DITRAMA-eindconferentie, het werk van het DITRAMA-consortium tijdens de laatste partnerbijeenkomst in Barcelona en de beschikbare middelen om meer informatie over het project te krijgen en om de DITRAMA-trainingscursus bij te wonen.

  Downloads

  Nieuwsbrief 4

 • Artikel 6 – 12/2021
  Artikel 6 – 12/2021

  Het onderstaande artikel is een samenvatting van de methodologie en de belangrijkste resultaten die verkregen zijn na de proeffase van de cursus die werd ontwikkeld in het kader van het Erasmus + Project DITRAMA en waaraan studenten en jonge werknemers uit 17 verschillende EU-landen hebben deelgenomen.

  Downloads

  Artikel 6

 • Persbericht 6 – 12/2021
  Persbericht 6 – 12/2021

  In één oogopslag het belangrijkste resultaat van de proeffase van de cursus die is ontwikkeld in het kader van het Erasmus + Project DITRAMA.

  Downloads

  Persbericht 6

 • Nieuwsbrief 3 — 06/2021
  Nieuwsbrief 3 — 06/2021

  De multimediale en interactieve opleiding tot “Digital Transformation Manager” voor de hout- en meubelsector staat online op het https://ditrama.eu/nl/opleidingscursus.

  Downloads

  Nieuwsbrief 3

 • Persbericht 5 — 06/2021
  Persbericht 5 — 06/2021

  Welke vaardigheden en kennis heeft de meubelindustrie nodig om digitale transformatie te implementeren? Wie binnen de bedrijven moet zich deze transformatie voorstellen? En wat moeten ze weten om dit aan te sturen?

  Downloads

  Persbericht 5

 • Artikel 5 — 06/2021
  Artikel 5 — 06/2021

  Het DITRAMA-project vroeg meer dan 144 experts uit heel Europa om de behoeften van alle mogelijke belanghebbenden te verzamelen, van bedrijven tot de wereld van professionele training en tot experts op het gebied van digitale technologie en informatie.

  Downloads

  Artikel 5

 • Banner
  Banner

  Toont de visuele identiteit van DITRAMA en binnenkort het projectdoel en de belangrijkste output (MOOC).

  Downloads

  Banner

 • Folder
  Folder

  De folder bevat een korte presentatie van de doelstellingen, resultaten en outputs van DITRAMA.

  Downloads

  Folder

 • Persbericht 4 — 02/2021
  Persbericht 4 — 02/2021

  Dit document presenteert de inhoud van de DITRAMA multimedia- en interactieve training voor de "Digitale Transformatie Manager" van bedrijven uit de meubelindustrie. De cursus bestaat uit 100 trainingspillen.

  Downloads

  Persbericht 4

 • Artikel 4 — 02/2021
  Artikel 4 — 02/2021

  Dit artikel beschrijft de inhoud van de opleiding tot "Digital Transformation Manager" voor de meubelsector. De cursus bestaat uit 100 trainingspillen gericht op het digitaliseringsproces van het bedrijf, van strategie tot praktijk.

  Downloads

  Artikel 4

 • Nieuwsbrief 2 — 10/2020
  Nieuwsbrief 2 — 10/2020

  Deze nieuwsbrief geeft een samenvatting van de voortgang van het DITRAMA-project tot nu toe. Het beschrijft de vaardigheden die als nodig werden geïdentificeerd waarover de "Digital Transformation Manager" moet beschikken, evenals het voorgestelde en ontwikkelde curriculum om deze te verwerven. Het geeft ook een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de laatste consortiumvergadering in september 2020 zijn besproken.

  Downloads

  Nieuwsbrief 2

 • Persbericht 3 — 09/2020
  Persbericht 3 — 09/2020

  Dit document geeft een korte beschrijving van het opleidingstraject (curriculum) dat wordt voorgesteld voor het beroepsprofiel "Digital Transformation Manager". Het volledige curriculum kan worden gedownload in de sectie technische documenten.

  Downloads

  Persbericht 3

 • Artikel 3 — 09/2020
  Artikel 3 — 09/2020

  Dit artikel beschrijft het voorgestelde gezamenlijke curriculum voor de "Digital Transformation Manager". Het curriculum is ontwikkeld op basis van marktbehoeften en gevalideerd door meer dan 90 internationale experts. Het bestaat uit 10 leereenheden, 4 technisch-technologische eenheden en 6 transversale eenheden.

  Downloads

  Artikel 3

 • Persbericht 2 — 12/2019
  Persbericht 2 — 12/2019

  In dit document wordt in detail de methodologie en de resultaten van de enquête - ter verfijning van de noodzakelijke vaardigheden waarover het nieuwe profiel van de Digital Transformation Manager voor de meubelindustrie moet beschikken - die door de DITRAMA-partners werd uitgevoerd, besproken.

  Downloads

  Persbericht 2

 • Artikel 2 – 12/2019
  Artikel 2 – 12/2019

  In dit artikel worden de kennis en vaardigheden (technische en niet-technische) beschreven waarover de Digital Transformation Manager dient te beschikken om een specifieke en organische digitaliseringsstrategie van een meubelbedrijf uit te tekenen en te implementeren. Dit zijn de resultaten van verschillende brainstormsessies tussen de partners en van een enquête en workshop waarbij in totaal bijna 150 experten uit heel Europa waren betrokken.

  Downloads

  Artikel 2

 • Nieuwsbrief 1 — 09/2019
  Nieuwsbrief 1 — 09/2019

  In deze nieuwsbrief wordt een gedetailleerde voorstelling van de doelstellingen en activiteiten van het DITRAMA-project weergegeven. Er werd tevens een overzicht gemaakt van de activiteiten die tijdens de eerste negen maanden van het project zijn uitgevoerd alsook van de belangrijkste projectresultaten die werden geboekt en van de verfijning van de kwalificaties en vaardigheden die verwacht worden van de Digital Transformation Manager.

  Downloads

  Nieuwsbrief 1

 • Artikel 1 — 06/2019
  Artikel 1 — 06/2019

  In dit eerste artikel wordt het DITRAMA-project gepresenteerd in relatie tot de context waarin het is gepland, het partnerschap en de belangrijkste activiteiten.

  Downloads

  Artikel 1

 • Persbericht 1 — 06/2019
  Persbericht 1 — 06/2019

  Het eerste persbericht maakt de lancering van het DITRAMA project kenbaar en stelt de context waarin het werd gepland, de belangrijkste activiteiten en het partnership voor.

  Downloads

  Persbericht 1