Resultaterne fra DITRAMA, som vil være offentligt tilgængelige, kan ses nedenfor

Tekniske dokumenter

 • Guide for Digital Transformation Manager (DTM) I møbelsektoren
  Guide for Digital Transformation Manager (DTM) I møbelsektoren

  Guide med alle nøglerne til at støtte Digital Transformation Manageren med at fremme og lede den digitale transformation i deres møbelvirksomhed. Det består af 100 mikro moduler organiseret i 10 kapilter (4 tekniske og 6 trærgående). Hvert modul indeholder en video og yderligere materiale.

  Downloads

  Guide for Digital Transformation Manager (DTM) I møbelsektoren (EN)

 • D4.1 – Fælles vurderingssystem
  D4.1 – Fælles vurderingssystem

  Efter at have givet en præsentation af EQF, ECVET-systemet og tilgangen til læringsudbyttet, forklarer dette dokument, hvilke vurderingsmetoder, der vil blive anvendt af DiTraMa- partnere til at fastsætte forberedelsen af kursisterne til hver enkelt læringsenhed i kursusrækken.

  Downloads

  Fælles vurderingssystem (EN)

   

 • D3.4 – ESCO erhverv påvirket af den digitale transformation
  D3.4 – ESCO erhverv påvirket af den digitale transformation

  Denne rapport identificerer de 27 ESCO møbelindustrierhverv, der er berørt af den digitale transformation. Listen hjælper interessenter og andre aktører i sektoren med at identificere de fagfolk, der kan have behov for en opdatering af deres viden og de nødvendige færdigheder, der knytter sig til de nye opgaver, som den digitale transformation stiller virksomheder overfor.

  Downloads

  ESCO erhverv påvirket (EN)

 • D3.4 – Bilag ESCO erhverv påvirket af den digitale transformation
  D3.4 – Bilag ESCO erhverv påvirket af den digitale transformation

  Dette dokument identificerer, hvilke opgaver, de 27 påvirkede ESCO-profiler, primært vil opleve blive påvirkede af sektorens digitale transformation. Det specificerer desuden hvilke DiTraMa MOOC enheder, der kan hjælpe dem med at erhverve specifik, nødvendig viden og færdigheder. 

  Downloads

  Bilag ESCO erhverv påvirket (EN)

 • D3.1-2-3 – Fælles kursuspakke Digital Transformationsleder
  D3.1-2-3 – Fælles kursuspakke Digital Transformationsleder

  Den præsenterer de 10 enheder i den nye fælles kursuspakke for digitale transformationsledere, forslag til en effektive øvelsesmetoder, samt de erklæringer og badges, der kan opnås af dygtige kursister. Kursuspakken definerer desuden målgrupperne for kursusrækken og de vedtagne valideringsprocedurer.

  Downloads

  Fælles kursuspakke (EN)

 • D3.1 – Bilag Fælles kursuspakke Digital Transformationsleder
  D3.1 – Bilag Fælles kursuspakke Digital Transformationsleder

  Dette dokument detaljerer de 10 læringssøjler, som DiTraMa MOOC foreslår og giver forslag til forskellige kursustilrettelæggelser for 4 hovedmålgrupper: Ledere og medarbejdere i møbelvirksomheder, studerende ved videregående- og erhvervsuddannelser inden for træbearbejdning og møbler.

  Downloads

  Bilag Fælles kursuspakke (EN)

 • D2.4.b – Digital Transformation Manager Erhvervsprofil slutrapport
  D2.4.b – Digital Transformation Manager Erhvervsprofil slutrapport

  Rapporten indeholder definitionen på den Digitale Omstillingsleders profil, som fastlægges under diskussionen på DITRAMA Experts Workshop. Det inkluderer en profilbeskrivelse, en detaljeret identifikation af forventede opgaver og en liste med relevante kompetencer til denne profil.

  Downloads

  Digital Transformation Manager Erhvervsprofil slutrapport (EN)

 • D2.4.a – Endelig rapport om tilpasning af kompetencer
  D2.4.a – Endelig rapport om tilpasning af kompetencer

  Rapporten opsummerer og konkretiserer projektresultaterne fra arbejdet med at finjustere behovsundersøgelsen og den efterfølgende diskussion på DITRAMA Experts Workshop. Målet er at identificere, hvad der er mest behov for: tekniske og Industri 4.0 teknologi-kompetencer, ikke-tekniske kompetencer, og de største barrierer for implementering af Industri 4.0 i møbelindustrien.

  Downloads

  Endelig rapport om tilpasning af kompetencer (EN)

Formidlingsmaterialer

 • Nyhedsbrev 3 — 06/2021
  Nyhedsbrev 3 — 06/2021

  Mulitimedie og interaktivt kursus med henblik på at blive “Digital Transformation Manager” i træ møbelindustrien er online på: https://ditrama.eu/da/traeningsbane platformen.

  Downloads

  Nyhedsbrev 3

 • Pressemeddelelse 5 — 06/2021
  Pressemeddelelse 5 — 06/2021

  Hvilke kompetencer og viden er der brug for i møbelindustrien for at implementere den digitale transformation? Hvem i virksomhederne skal designe transformationen? Og hvad har de bruge for at vide for at drive omstillingen?

  Downloads

  Pressemeddelelse 5

 • Artikel 5 — 06/2021
  Artikel 5 — 06/2021

  DITRAMA-projektet har bedt mere end 144 eksperter på tværs af Europa om at samle behovene fra forskellige interessenter, lige fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner til eksperter i digital teknologi og –information.

  Downloads

  Artikel 5

 • Pressemeddelelse 4 — 02/2021
  Pressemeddelelse 4 — 02/2021

  Dette dokument præsenterer indholdet af DiTraMa multimedie og interaktive træningsforløb for digitale transformationsledere i virksomheder inden for møbelfremstillingsindustrien. Kurset består af 100 øvelsessøjler. 

  Downloads

  Pressemeddelelse 4

 • Artikel 4 — 02/2021
  Artikel 4 — 02/2021

  Denne artikel beskriver indholdet af kursusforløbet for en digital transformationsleder i møbelindustrien. Kurset består af 100 øvelsessøjler, der fokuserer på virksomheders digitaliseringsproces, fra strategi til praksis. 

  Downloads

  Artikel 4

 • Nyhedsbrev 2 — 10/2020
  Nyhedsbrev 2 — 10/2020

  Dette nyhedsbrev opsummerer de fremskridt, der indtil nu er opnået i DiTraMa projektet. Det beskriver de identificerede færdigheder, en Digital Transformationsleder har brug for. Samtidig foreslår det en kursusrække til at imødekomme behovet. Nyhedsbrevet opsummerer desuden de vigtigste aspekter, der blev drøftet i forbindelse med det sidste konsortiemøde, som blev afholdt i september 2020.

  Downloads

  Nyhedsbrev 2

 • Pressemeddelelse 3 — 09/2020
  Pressemeddelelse 3 — 09/2020

  Dette dokument præsenterer kort den foreslåede kursustilrettelæggelse (kursusplan) for erhvervsprofilen Digital Transformationsleder. Den fulde kursusrække kan downloades i afsnittet om tekniske dokumenter.

  Downloads

  Pressemeddelelse 3

 • Artikel 3 — 09/2020
  Artikel 3 — 09/2020

  Denne artikel beskriver den foreslåede kursusrække for Digital Transformationsleder kurset. Kursusrækken er udviklet på baggrund af markedsbehov og er valideret af mere end 90 internationale eksperter. Den består af 10 læringsmoduler, 4 teknisk-teknologiske og 6 tværgående moduler.

  Downloads

  Artikel 3

 • Pressemeddelelse 2 — 12/2019
  Pressemeddelelse 2 — 12/2019

  Dette dokument præsenterer i detaljer metodikken bag og resultaterne af undersøgelsen, der er implementeret af DITRAMA-partnerne for at finjustere kvalifikationsbehovene for den nye professionelle profil af den digitale transformationsmanager for møbelfirmaer.

  Downloads

  Pressemeddelelse 2

 • Artikel 2 – 12/2019
  Artikel 2 – 12/2019

  Denne artikel præsenterer den viden og de færdigheder (både tekniske og ikke-tekniske), der kræves af den digitale transformationsmanager for at designe og implementere en specifik og organisk digitaliseringsstrategi for et møbelfirma. Disse er resultaterne af forskellige brainstormingssessioner mellem partnere og af en undersøgelse og en workshop, der samlet set involverede næsten 150 eksperter fra hele Europa.

  Downloads

  Artikel 2

 • Nyhedsbrev 1 — 09/2019
  Nyhedsbrev 1 — 09/2019

  Nyhedsbrevet giver en detaljeret præsentation af DITRAMA-projektets mål og aktiviteter. Den beskriver såvel de aktiviteter, der er implementeret i løbet af projektets første ni måneder, samt projektets første output: identifikationen og finjusteringen af de kvalifikationer og færdigheder, der kræves af den digitale transformationsmanager.

  Downloads

  Nyhedsbrev 1

 • Artikel 1 — 06/2019
  Artikel 1 — 06/2019

  Denne første artikel præsenterer DITRAMA-projektet i forhold til kontekst, dets partnerskaber, mål, resultater og primære aktiviteter.

  Downloads

  Artikel 1

 • Pressemeddelelse 1 — 06/2019
  Pressemeddelelse 1 — 06/2019

  Denne første pressemeddelelse annoncerer starten på DITRAMA-projektet og den præsenterer konteksten for projektet, de primære aktiviteter og partnerskab.

  Downloads

  Pressemeddelelse 1

 • Roll up
  Roll up

  Roll up viser DITRAMAs visuelle identitet og beskriver kort projektmål og hovedresultater (MOOC).

  Downloads

  Roll up

 • Folder
  Folder

  Folderen indeholder en kort præsentation af DITRAMAs mål og resultater.

  Downloads

  Folder