DITRAMA – Menedżer Transformacji Cyfrowej:

Wiodące firmy wśród łańcucha wartości w branży meblarskiej wdrażają ich strategie transformacji cyfrowej

DITRAMA ma na celu zapewnienie innowacyjnego szkolenia MOOC menedżerom (Menedżerom Transformacji Cyfrowej) w celu przewodzenia i wdrożenia transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach meblarskich pośród całego łańcucha wartości (3 lata, 01.01.2019 – 31.12.2021).


 • Metodologia i aktywności

  WP1 umożliwi efektywne wdrożenie projektu.

  Podczas realizacji WP2, partnerzy wraz ze wsparciem ekspertów zewnętrznych, dostosują wiedzę i niezbędne umiejętności dla nowego profilu zawodowego Menedżera Transformacji Cyfrowej sektora meblarskiego.

  Podczas realizacji WP3, partnerzy zaprojektują i dostarczą nowy, wspólny program nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej oparty na porozumieniu miedzy kluczowymi interesariuszami sektora.

  Podczas WP4, współpraca partnerska wspierać będzie walidację i rozpoznanie rezultatów nauczania powiązanych z kursem szkoleniowym wśród i poza partnerstwem.

  Podczas realizacji WP5, instytucje szkolnictwa wyższego i dostawcy prowadzący szkolenia zawodowe stworzą materiały edukacyjne niezbędne dla szkolenia nowego profilu nauczania.

  Podczas realizacji WP6, przy użyciu materiałów edukacyjnych wynikających z realizacji WP5, partnerzy rozwiną zaadaptowaną platformę e-learningową i stworzą Pilotażowy Kurs Szkoleniowy on-line.

  Podczas realizacji WP7, kurs pilotażowy zostanie przetestowany wśród blisko 100 uczniów, 60/70 studentów i 40/60 profesjonalistów z sektora meblarskiego.

  Podczas realizacji WP8, partnerzy będą wdrażać określone działania wspierające zapewnienie jakości projektu i zapewnią, że realizacja projektu jest zgodna z planem pracy.

  Podczas realizacji WP9 partnerzy będą wspierać zewnętrzne osoby testujące podczas ewaluacji wyników projektu.

  Podczas realizacji WP10, partnerzy zaplanują i wdrożą rozpowszechnianie i eksploatacje aktywności w celu zwiększenia wpływu projektu wśród i poza sojusznikami.

   
  Metodologia i aktywności
 • Grupy docelowe

  • Profesjonaliści z sektora meblarskiego, studenci i osoby bezrobotne.
  • Przedsiębiorstwa meblarskie przeprowadzające proces transformacji cyfrowej lub mające zamiar ją rozpocząć.
  • Kontynuowanie dostawców prowadzących szkolenia zawodowe i instytucji szkolnictwa wyższego.
  • Europejskie Federacje Sektora (UEA, EFIC i EFBWW).
  • Narodowe i regionalne stowarzyszenia zrzeszające firmy meblarskie.
  • Regionalne i narodowe organy EU-28 z regulowanymi funkcjami.
  • Wybrani interesariusze
  Grupy docelowe
 • Oczekiwane rezultaty

  • Dostosowanie wymaganych umiejętności.
  • Dostarczenie nowego wspólnego programu nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej.
  • Raportowanie w celu wspierania profesjonalistów z branży meblarskiej.
  • Dostarczenie innowacyjnych i interaktywnych materiałów nauczania.
  • Narzędzie do analizy poziomu dojrzałości firm w zakresie digitalizacji.
  • Udostępnienie nowego szkolenia (MOOC).
  • Bezpłatny i otwarty dostęp do materiałów szkoleniowych dla użytku niekomercyjnego.
  • Zapewnienie konkretnego i pozytywnego wpływu na system kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie UE.
  • Stworzenie „sojuszu sektorowego” przewodzącego transformacji cyfrowej w sektorze meblowym w Unii Europejskiej.
  Oczekiwane rezultaty
 • Cele strategiczne

  • SO1 – Dostosowanie umiejętności z przemysłem 4.0 i wdrożeniem transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach sektora meblarskiego
  • SO2 – Zaprojektowanie i rozwijanie nowego programu nauczania dla Menedżera Transformacji Cyfrowej sektora meblarskiego.
  • SO3 – Dostarczenie szkolenia na platformę e-learningową (MOOC) w 7 językach europejskich, dostarczając innowacyjne materiały nauczania właściwe dla niezbędnych umiejętności
  • SO4 – Przetestowanie MOOC wśród zawodowców i studentów sektora meblarskiego
  • SO5 – Udostępnienie oficjalnego programu nauczania w ramach protokołu ustaleń w całej UE.
  • SO6 – Rozpowszechnianie informacji dotyczących wyników projektu i rezultatów na terenie Europy.
  • SO7 – Zapewnienie trwałości projektu i wpływu po zakończeniu jego realizacji.  
  Cele strategiczne