Resultaterne fra DITRAMA, som vil være offentligt tilgængelige, kan ses nedenfor.


Tekniske dokumenter


D4.1 – Common Assessment System

After providing a presentation of the EQF, the ECVET system and the learning outcomes approach, this document explains the assessment methodology to be adopted by DITRAMA partners to assess the preparation of learners for each learning unit of this training course.

Downloads

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

This report identifies the 27 ESCO furniture sector occupations that will be affected by the digital transformation. This list helps sector stakeholders and actors to identify those professionals requiring an update of the knowledge and skills needs, in relation to the new tasks required by companies digital transformation.

Downloads

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

It presents the 10 units of the new Joint Curriculum for the Digital Transformation Manager, the suggestions for an effective training methodology and the declarations and badges obtainable by successful learners. It defines as well the curriculum target groups and finally the validation procedures adopted.

Downloads

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Digital Transformation Manager Occupational profile final report

Rapporten indeholder definitionen på den Digitale Omstillingsleders profil, som fastlægges under diskussionen på DITRAMA Experts Workshop. Det inkluderer en profilbeskrivelse, en detaljeret identifikation af forventede opgaver og en liste med relevante kompetencer til denne profil.

Downloads

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

This document identifies which tasks of the 27 affected ESCO profiles will be more influenced by the sector digital transformation and it specifies which DITRAMA MOOC units can help them to acquire the specifically needed knowledge and skills.

Downloads

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

This document details the 100 pills foreseen by the DITRAMA MOOC and it suggests the different training paths for 4 main target groups: managers and workers of furniture companies; High Education and VET students in woodworking and furniture.

Downloads

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.a – Skills fine-tune final report

Rapporten opsummerer og konkretiserer projektresultaterne fra arbejdet med at finjustere behovsundersøgelsen og den efterfølgende diskussion på DITRAMA Experts Workshop. Målet er at identificere, hvad der er mest behov for: tekniske og Industri 4.0 teknologi-kompetencer, ikke-tekniske kompetencer, og de største barrierer for implementering af Industri 4.0 i møbelindustrien.

Downloads

D2.4.a – Skills fine-tune final report


Formidlingsmaterialer


Folder

Folderen indeholder en kort præsentation af DITRAMAs mål og resultater.

Downloads

Folder

Roll up

Roll up viser DITRAMAs visuelle identitet og beskriver kort projektmål og hovedresultater (MOOC).

Downloads

Roll up

Artikel 1 – 06/2019

Denne første artikel præsenterer DITRAMA-projektet i forhold til kontekst, dets partnerskaber, mål, resultater og primære aktiviteter.

Downloads

Artikel 1

Presse notat 1 – 06/2019

Denne første pressemeddelelse annoncerer starten på DITRAMA-projektet og den præsenterer konteksten for projektet, de primære aktiviteter og partnerskab.

Downloads

Presse notat 1

Nyhedsbrev 1 – 09/2019

Nyhedsbrevet giver en detaljeret præsentation af DITRAMA-projektets mål og aktiviteter. Den beskriver såvel de aktiviteter, der er implementeret i løbet af projektets første ni måneder, samt projektets første output: identifikationen og finjusteringen af de kvalifikationer og færdigheder, der kræves af den digitale transformationsmanager.

Downloads

Newsletter 1

Artikel 2 – 12/2019

Denne artikel præsenterer den viden og de færdigheder (både tekniske og ikke-tekniske), der kræves af den digitale transformationsmanager for at designe og implementere en specifik og organisk digitaliseringsstrategi for et møbelfirma. Disse er resultaterne af forskellige brainstormingssessioner mellem partnere og af en undersøgelse og en workshop, der samlet set involverede næsten 150 eksperter fra hele Europa.

Downloads

Artikel 2

Presse notat 2 – 12/2019

Dette dokument præsenterer i detaljer metodikken bag og resultaterne af undersøgelsen, der er implementeret af DITRAMA-partnerne for at finjustere kvalifikationsbehovene for den nye professionelle profil af den digitale transformationsmanager for møbelfirmaer.

Downloads

Presse notat 2