Resultaterne fra DITRAMA, som vil være offentligt tilgængelige, kan ses nedenfor.


Tekniske dokumenter


D2.4.a – Skills fine-tune final report

Rapporten opsummerer og konkretiserer projektresultaterne fra arbejdet med at finjustere behovsundersøgelsen og den efterfølgende diskussion på DITRAMA Experts Workshop. Målet er at identificere, hvad der er mest behov for: tekniske og Industri 4.0 teknologi-kompetencer, ikke-tekniske kompetencer, og de største barrierer for implementering af Industri 4.0 i møbelindustrien.

Downloads

English

D2.4.b - Digital Transformation Manager Occupational profile final report

Rapporten indeholder definitionen på den Digitale Omstillingsleders profil, som fastlægges under diskussionen på DITRAMA Experts Workshop. Det inkluderer en profilbeskrivelse, en detaljeret identifikation af forventede opgaver og en liste med relevante kompetencer til denne profil.

Downloads

English


Formidlingsmaterialer


Folder

Folderen indeholder en kort præsentation af DITRAMAs mål og resultater.

Downloads

English

Roll up

Roll up viser DITRAMAs visuelle identitet og beskriver kort projektmål og hovedresultater (MOOC).

Downloads

English

Artikel 1

Denne første artikel præsenterer DITRAMA-projektet i forhold til kontekst, dets partnerskaber, mål, resultater og primære aktiviteter.

Downloads

English

Pressemeddelelse 1

Denne første pressemeddelelse annoncerer starten på DITRAMA-projektet og den præsenterer konteksten for projektet, de primære aktiviteter og partnerskab.

Downloads

English