DITRAMA – Digital Omstillingsleder:

hjælper virksomheder inden for møbel-værdikæden med at implementere deres digitale omstillingsstrategi

Målet med DITRAMA er at levere en innovativ MOOC (multimedieværktøj til uddannelse) til lederuddannelsen (den Digitale Omstillingsleder) for at guide og implementere den digitale omstilling hos virksomheder i møbelbranchen i hele værdikæden (3 år, 01/01/2019 – 31/12/2021). 


 • Strategiske målsætninger

  • SM1 – Finjustere eksisterende kompetencer fra industri 4.0 og implementere den digitale omstilling hos virksomheder i møbelbranchen.
  • SM2 – Designe og udvikle et nyt officielt pensum til møbelbranchens nye Digitale Omstillingsleder.
  • SM3 – Levere et kursusforløb på en e-læringsplatform (MOOC) på 7 europæiske sprog, som indeholder innovativt uddannelsesmateriale, der sikrer de relevante kompetencebehov.
  • SM4 Test af MOOC blandt professionelle og studerende i møbelbranchen.
  • SM5 – Fremme den officielle anerkendelse af det nye pensum på tværs af EU med en samarbejdsaftale.
  • SM6 Udbrede information om projektresultater på tværs af Europa.
  • SM7 – Sikre projektets bæredygtighed og virkning efter projektafslutning.
  Strategiske målsætninger
 • Metode og aktiviteter

  AP1 vil sikre effektiv implementering af projektet.

  AP2 vil partnerne i samarbejde med eksterne eksperter finjustere viden og kompetencebehov, som er relevante for den nye stillingsprofil den Digitale Omstillingsleder i møbelbranchen.

  AP3 vil partnerne designe og levere et nyt fælles pensum til den Digitale Omstillingsleder baseret på konsensus mellem branchens nøgleinteressenter og –aktører.

  AP4 vil partnerne understøtte valideringen og blåstemplingen af læringsmålene for det nye uddannelsesforløb både inden for og uden for partnerskabet.

  AP5 vil de højere uddannelsesinstitutioner og udbydere af erhvervsuddannelser udarbejde uddannelsesmaterialet til det nye uddannelsesforløb i forhold til det nye pensum.

  I AP6 vil partnerne udvikle den tilpassede e-læringsplatform ved hjælp af uddannelsesmaterialet udarbejdet i AP5 og skabe et online pilot-træningsforløb.

  AP7 vil pilotforløbet blive testet på mindst 100 personer, 60/70 studerende og 40/60 professionelle fra møbelbranchen.

  I AP8 vil partnerne implementere særlige virkemidler for at støtte projektets kvalitetssikring, og de vil sikre, at projektimplementeringen følger arbejdsplanen.

  AP9 vil partnerne hjælpe de eksterne evaluatorer i evalueringen af projektresultaterne.

  AP10 vil partnerne planlægge og implementere udbredelses- og anvendelsesaktiviteter, som skal sikre projektets gennemslagskraft i og uden for alliancen.

   
  Metode og aktiviteter
 • Målgrupper

  • Professionelle inden for møbelbranchen, studerende og ledige
  • Møbelfirmaer som er i gang med en digital omstilling eller som er klar til at starte processen
  • Udbydere af erhvervsuddannelser og højere uddannelsesinstitutioner
  • Europæiske sektorsammenslutninger (UEA, EFIC og EFBWW)
  • Nationale og regionale foreninger for møbelfirmaer
  • EU-28 regionale og nationale organer med regulerende funktioner
  • Særlige interessenter (f.eks. CEDEFOP)
  Målgrupper
 • Forventede resultater

  • Finjustere kompetencebehov
  • Levere det nye fælles pensum til den Digitale Omstillingsleder
  • Rapport som skal understøtte professionelle inden for møbelbranchen (ESCO erhverv), som påvirkes af digitaliseringen
  • Levere innovativt og interaktivt uddannelsesmateriale
  • Model til at analysere niveauet for modenhed i forhold til digitalisering i virksomheder
  • Levere et nyt uddannelsesforløb (MOOC)
  • Gratis og åben adgang til uddannelsesmaterialet til ikke-kommercielt brug.
  • Have en konkret, positiv effekt på det erhvervsfaglige forordningssystem på tværs af EU
  • Skabe en ”sektor-alliance” som leder den digitale omstilling i den europæiske møbelbranche
  Forventede resultater