• Digital Omstillingsleder

    Digital Transformationsleder Giver førende virksomheder i værdikæden inden for møbelindustrien muligheden for at implementere deres digitale transformationsstrategi


    Målet med DITRAMA er at uddanne den «Digitale Omstillingsleder» i virksomheder inden for møbelproduktion. Denne person vil blive ansvarlig for at lede den digitale omstilling af virksomhedens afdelinger på en integreret måde. Denne rolle kræver tekniske og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til branchen.

    DITRAMA vil vi udpege de kompetencer, som en «Digital Omstillingsleder» skal besidde. Vi vil udvikle et pensum til denne stillingstype, et komplet uddannelsesforløb vil blive afleveret (på 7 sprog) og uddannelsesmaterialet vil blive lagt på en åben e-læringsplatform. Kurset vil blive valideret ved hjælp af en pilottest for 100 studerende.

    Implementeringsperiode: 01/01/2019 – 31/12/2021

    Digital Omstillingsleder