Målet med DITRAMA er at uddanne den «Digitale Omstillingsleder» i virksomheder inden for møbelproduktion. Denne person vil blive ansvarlig for at lede den digitale omstilling af virksomhedens afdelinger på en integreret måde. Denne rolle kræver tekniske og ledelsesmæssige kompetencer samt kendskab til branchen.

I DITRAMA vil vi udpege de kompetencer, som en «Digital Omstillingsleder» skal besidde. Vi vil udvikle et pensum til denne stillingstype, et komplet uddannelsesforløb vil blive afleveret (på 7 sprog) og uddannelsesmaterialet vil blive lagt på en åben e-læringsplatform. Kurset vil blive valideret ved hjælp af en pilottest for 100 studerende.

Implementeringsperiode: 01/01/2019 – 31/12/2019

Anvendelige resultater for virksomheder

  • Kendskab til de opgaver, som den «Digitale Omstillingsleder» i møbelbranchen skal kunne løse, og kendskab til hvilken viden og hvilke kompetencer der er nødvendige.
  • Uddannelsesmateriale og e-læringsplatform på 7 sprog.
  • Mulighed for at deltage i pilottesten under projektets løbetid.