Indførelsen af Industri 4.0s nye teknologier anses sammen med cirkulær økonomi for at være en af de vigtigste drivkræfter for forandring i de kommende år for europæiske industrier.

Med en massivt forbundet og globaliseret økonomi vil industrien for produktion af træmøbler tilbyde personaliserede, smarte produkter og ydelser baseret på digitale produktionssystemer leveret af ressourcebevidste og bæredygtige industrier med et stort behov for digitaliseringstalenter og kompetencer for at kunne sikre en digital omstilling i industrien. 

Et antal nye teknologier tilbyder transformerende forretningspotentialer både i forhold til produkter og produktionsprocesser for de virksomheder, som er i stand til at udnytte og tilpasse dem. En endnu større omdannelse kan udspringe fra den akkumulerede effekt af kombinationen af flere af disse nye teknologier. 

De fleste af disse teknologier kan benyttes af små og mellemstore virksomheder og af store virksomheder, hvilket gør dem velegnet til en stor del af den europæiske træmøbelindustri. 

For mere information se www.digit-fur.eu