• Manažera digitální transformace

    přední společnosti v hodnotovém řetězci nábytkářského průmyslu implementují své strategie digitální transformace


    Cílem projektu DITRAMA je vytrénovat manažera digitální transformace nábytkářského průmyslu. Tato osoba bude zodpovědná za vedení digitální transformace všech oddělení daných společností. Tato pozice vyžaduje technické a manažerské schopnosti, stejně tak jako znalost fungování odvětví.

    V rámci projektu DITRAMA identifikujeme dovednosti kompetence, které jsou potřebné pro vykonávání práce manažera digitální transformace. Navrhneme také tréninkový plán dle profilu uchazeče, kompletní tréninkový program bude doručen v 7 jazycích, tréninkové materiály budou dostupné přes e-learningový systém. Funkčnost programu bude ověřena v rámci pilotního testování se 100 studenty.

    Časový rámec implementace: 01/01/2019 - 31/12/2021

    Manažera digitální transformace