Cílem projektu DITRAMA je vytrénovat manažera digitální transformace nábytkářského průmyslu. Tato osoba bude zodpovědná za vedení digitální transformace všech oddělení daných společností. Tato pozice vyžaduje technické a manažerské schopnosti, stejně tak jako znalost fungování odvětví.

V rámci projektu DITRAMA identifikujeme dovednosti a kompetence, které jsou potřebné pro vykonávání práce manažera digitální transformace. Navrhneme také tréninkový plán dle profilu uchazeče, kompletní tréninkový program bude doručen v 7 jazycích, tréninkové materiály budou dostupné přes e-learningový systém. Funkčnost programu bude ověřena v rámci pilotního testování se 100 studenty.

Časový rámec implementace: 01/01/2019 - 31/12/2021