Předpokládá se, že přijetí nových technologií Industry 4.0 je pro evropský průmysl spolu s cirkulární ekonomikou jedním z klíčových faktorů změn v následujících letech.

S masivně propojenou a globalizovanou ekonomikou nabídne průmysl výroby dřevěného nábytku personalizované inteligentní produkty a služby založené na digitálních výrobních systémech, které budou dodávány udržitelnými průmyslovými odvětvími, které efektivně nakládají se zdroji, a jež si uvědomují potřebu dostatku talentovaných a znalých pracovníků k tomu, aby došlo k zabezpečení transformace odvětví. 

Řada nových technologií nabízí transformační obchodní potenciál, a to jak z hlediska produktů, tak i výrobních procesů, pro ty společnosti, které je dokážou správně používat a přijmout. Ještě větší transformace může vyplynout z kumulovaného účinku kombinace několika z těchto nových technologií. 

Většinu těchto technologií mohou využívat malé, střední i velké podniky, což je činí vhodnými pro velkou část evropského dřevařského průmyslu.

Pro více informací prosím navštivte www.digit-fur.eu