Partneři projektu DITRAMA EU otevírají registraci na vzdělávací kurz „Manažer digitální transformace (DTM) v nábytkářském sektoru“. Jedná se o kompletní a interaktivní online vzdělávací kurz, který mohou studenti zdarma absolvovat od poloviny dubna 2021. Bude k dispozici v 7 jazycích (angličtina, francouzština, italština, polština, portugalština, rumunština a španělština). 

Zaregistrovat se můžete na tomto odkazu

Vzdělávací materiály a online kurz byly vytvořeny v rámci projektu DITRAMA, aliance odvětvových dovedností, financovaného z programu EU ERASMUS +, od 12 partnerů z 8 zemí EU, včetně univerzit, středisek odborného vzdělávání a přípravy a sektorových shromáždění.

Digitální a zelený přechod nebo Dvojí přechod bude mít v nadcházejících letech a desetiletích obrovský dopad na nábytkářský průmysl EU. Manažeři digitální transformace budou mít na starosti integrální dozor nad zavedením digitální transformace ve společnostech. Od tohoto profesionála budou vyžadovány technické, technologické a manažerské znalosti a dovednosti, vize pro jejich nasazení v sektoru a průřezové dovednosti pro řízení změn. To vše je na jiné úrovni pokryto výcvikovým kurzem DITRAMA.

Celý kurz se skládá ze 100 mikro-vzdělávacích jednotek seskupených do 10 částí (4 technické a 6 průřezových), které pokrývají strategické i praktické aspekty, a které mohou být naplněny v plném rozsahu nebo výběrem zajímavých video-jednotek. Úplný seznam všech částí je:

 

 1. Digitální technologie - průzkum současných vznikajících a potenciálně rušivých technologií
 2. Digitální technologie - strojírenství a výroba
 3. Digitální technologie - simulace a AR/VR
 4. Digitální technologie - data a bezpečnost
 5. Inovace a digitální transformace
 6. Vedení v digitální transformaci
 7. Komunikace v digitální transformaci
 8. Lidé v digitální transformaci
 9. Kvalita, riziko a bezpečnost v digitální transformaci
 10. Sociální a environmentální dopady digitalizace
 11. Závěrečný projekt (volitelný)

 

Kurz trvá 70 hodin a pokud jsou příslušné testy na konci každé jednotky úspěšně absolvovány, získáte certifikát DITRAMA, který prokazuje, že jste absolvovali kurz. Kurz nabízí dvě cesty školení: pro studenty vysokoškolského vzdělávání (EQF 5 s 2,8 kredity ECVET) a pro studenty odborného vzdělávání a studenty z praxí  (EQF 4 s 1,4 kredity ECVET).

Obsah, který splňuje standardy a zásady ECVET a EQAVET, je založen na novém společném kurikulu vyvinutém partner, a je schopen pokrýt všechny tyto dovednosti a kompetence identifikované a ověřené s podporou 250 odborníků a zúčastněných stran z EU.

Registrovaní studenti budou mít přístup k veškerému obsahu výcvikového kurzu. Výměnou za bezplatnou účast na kurzu jsou studenti povinni absolvovat tři krátké hodnotící průzkumy, které nám pomohou kurz zdokonalit – na začátku, v polovině a na konci kurzu.

Nenechte si ujít tuto příležitost stát se DTM vaší společnosti a získejte zdarma přístup k online kurzu „Manažer digitální transformace pro nábytkářský sektor“, který bude k dispozici od poloviny dubna 2021 na adrese aula.ditrama.eu/register/.