De voor het publiek toegankelijke resultaten van het DITRAMA-project worden hieronder opgesomd.


Technische documenten


D4.1 – Common Assessment System

After providing a presentation of the EQF, the ECVET system and the learning outcomes approach, this document explains the assessment methodology to be adopted by DITRAMA partners to assess the preparation of learners for each learning unit of this training course.

Downloads

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

This report identifies the 27 ESCO furniture sector occupations that will be affected by the digital transformation. This list helps sector stakeholders and actors to identify those professionals requiring an update of the knowledge and skills needs, in relation to the new tasks required by companies digital transformation.

Downloads

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

It presents the 10 units of the new Joint Curriculum for the Digital Transformation Manager, the suggestions for an effective training methodology and the declarations and badges obtainable by successful learners. It defines as well the curriculum target groups and finally the validation procedures adopted.

Downloads

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager

Het verslag bevat de definitie van het beroepsprofiel van de DTM - Digital Transformation Manager, zoals overeengekomen tijdens de discussie op de DITRAMA Experts workshop. Het omvat een profielbeschrijving, een gedetailleerde omschrijving van de verwachte taken en een lijst van de relevante vaardigheden van dit beroepsprofiel.

Downloads

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

This document identifies which tasks of the 27 affected ESCO profiles will be more influenced by the sector digital transformation and it specifies which DITRAMA MOOC units can help them to acquire the specifically needed knowledge and skills.

Downloads

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

This document details the 100 pills foreseen by the DITRAMA MOOC and it suggests the different training paths for 4 main target groups: managers and workers of furniture companies; High Education and VET students in woodworking and furniture.

Downloads

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.a – Eindrapport Scherpstellen van de vaardigheden

Het rapport concretiseert en vat de resultaten samen van het DITRAMA-onderzoek naar de behoeften van de sector en de daaropvolgende discussie tijdens de DITRAMA-expertenworkshop. Het doel is om specifiek te bepalen welke het meest nodig zijn: Technische en industrie 4.0- technologische vaardigheden, non-technische vaardigheden en de grootste belemmeringen voor de implementatie van Ind. 4,0 in de meubelindustrie.

Downloads

D2.4.a – Eindrapport Scherpstellen van de vaardigheden


Verspreidingsmaterialen


Folder

De folder bevat een korte presentatie van de doelstellingen, resultaten en outputs van DITRAMA.

Downloads

Folder

Banner

Toont de visuele identiteit van DITRAMA en binnenkort het projectdoel en de belangrijkste output (MOOC).

Downloads

Banner

Artikel 1 – 06/2019

In dit eerste artikel wordt het DITRAMA-project gepresenteerd in relatie tot de context waarin het is gepland, het partnerschap en de belangrijkste activiteiten.

Downloads

Artikel 1

Persbericht 1 – 06/2019

Het eerste persbericht maakt de lancering van het DITRAMA project kenbaar en stelt de context waarin het werd gepland, de belangrijkste activiteiten en het partnership voor.

Downloads

Persbericht 1

Nieuwsbrief 1 – 09/2019

In deze nieuwsbrief wordt een gedetailleerde voorstelling van de doelstellingen en activiteiten van het DITRAMA-project weergegeven. Er werd tevens een overzicht gemaakt van de activiteiten die tijdens de eerste negen maanden van het project zijn uitgevoerd alsook van de belangrijkste projectresultaten die werden geboekt en van de verfijning van de kwalificaties en vaardigheden die verwacht worden van de Digital Transformation Manager.

Downloads

Newsletter 1

Artikel 2 - 12/2019

In dit artikel worden de kennis en vaardigheden (technische en niet-technische) beschreven waarover de Digital Transformation Manager dient te beschikken om een specifieke en organische digitaliseringsstrategie van een meubelbedrijf uit te tekenen en te implementeren. Dit zijn de resultaten van verschillende brainstormsessies tussen de partners en van een enquête en workshop waarbij in totaal bijna 150 experten uit heel Europa waren betrokken.

Downloads

Artikel 2

Persbericht 2 - 12/2019

In dit document wordt in detail de methodologie en de resultaten van de enquête - ter verfijning van de noodzakelijke vaardigheden waarover het nieuwe profiel van de Digital Transformation Manager voor de meubelindustrie moet beschikken - die door de DITRAMA-partners werd uitgevoerd, besproken.

Downloads

Persbericht 2