De voor het publiek toegankelijke resultaten van het DITRAMA-project worden hieronder opgesomd.


Technische documenten


D2.4.a – Eindrapport Scherpstellen van de vaardigheden

Het rapport concretiseert en vat de resultaten samen van het DITRAMA-onderzoek naar de behoeften van de sector en de daaropvolgende discussie tijdens de DITRAMA-expertenworkshop. Het doel is om specifiek te bepalen welke het meest nodig zijn: Technische en industrie 4.0- technologische vaardigheden, non-technische vaardigheden en de grootste belemmeringen voor de implementatie van Ind. 4,0 in de meubelindustrie.

Downloads

English

D2.4.b - Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager

Het verslag bevat de definitie van het beroepsprofiel van de DTM - Digital Transformation Manager, zoals overeengekomen tijdens de discussie op de DITRAMA Experts workshop. Het omvat een profielbeschrijving, een gedetailleerde omschrijving van de verwachte taken en een lijst van de relevante vaardigheden van dit beroepsprofiel.

Downloads

English


Verspreidingsmaterialen


Folder

De folder bevat een korte presentatie van de doelstellingen, resultaten en outputs van DITRAMA.

Downloads

English

Banner

Toont de visuele identiteit van DITRAMA en binnenkort het projectdoel en de belangrijkste output (MOOC).

Downloads

English

Artikel 1

In dit eerste artikel wordt het DITRAMA-project gepresenteerd in relatie tot de context waarin het is gepland, het partnerschap en de belangrijkste activiteiten.

Downloads

English

Persbericht 1

Het eerste persbericht maakt de lancering van het DITRAMA project kenbaar en stelt de context waarin het werd gepland, de belangrijkste activiteiten en het partnership voor.

Downloads

English