De voor het publiek toegankelijke resultaten van het DITRAMA-project worden hieronder opgesomd.


Technische documenten


D4.1 – Common Assessment System

Downloads

Common Assessment System (english versión)

D3.4 – ESCO occupations affected by digital transformation

Downloads

ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1-2-3 – Joint Curriculum Digital Transformation Manager

Downloads

Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager

Het verslag bevat de definitie van het beroepsprofiel van de DTM - Digital Transformation Manager, zoals overeengekomen tijdens de discussie op de DITRAMA Experts workshop. Het omvat een profielbeschrijving, een gedetailleerde omschrijving van de verwachte taken en een lijst van de relevante vaardigheden van dit beroepsprofiel.

Downloads

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)

D3.4 – ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation

Downloads

ANNEX ESCO occupations affected by digital transformation (english versión)

D3.1 – ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager

Downloads

ANNEX Joint Curriculum Digital Transformation Manager (english versión)

D2.4.b - Eindverslag over het beroepsprofiel Digital Transformation Manager

Het verslag bevat de definitie van het beroepsprofiel van de DTM - Digital Transformation Manager, zoals overeengekomen tijdens de discussie op de DITRAMA Experts workshop. Het omvat een profielbeschrijving, een gedetailleerde omschrijving van de verwachte taken en een lijst van de relevante vaardigheden van dit beroepsprofiel.

Downloads

Digital Transformation Manager Occupational profile final report (english versión)


Verspreidingsmaterialen


Folder

De folder bevat een korte presentatie van de doelstellingen, resultaten en outputs van DITRAMA.

Downloads

Folder

Banner

Toont de visuele identiteit van DITRAMA en binnenkort het projectdoel en de belangrijkste output (MOOC).

Downloads

Banner

Artikel 1 – 06/2019

In dit eerste artikel wordt het DITRAMA-project gepresenteerd in relatie tot de context waarin het is gepland, het partnerschap en de belangrijkste activiteiten.

Downloads

Artikel 1

Persbericht 1 – 06/2019

Het eerste persbericht maakt de lancering van het DITRAMA project kenbaar en stelt de context waarin het werd gepland, de belangrijkste activiteiten en het partnership voor.

Downloads

Persbericht 1

Nieuwsbrief 1 – 09/2019

In deze nieuwsbrief wordt een gedetailleerde voorstelling van de doelstellingen en activiteiten van het DITRAMA-project weergegeven. Er werd tevens een overzicht gemaakt van de activiteiten die tijdens de eerste negen maanden van het project zijn uitgevoerd alsook van de belangrijkste projectresultaten die werden geboekt en van de verfijning van de kwalificaties en vaardigheden die verwacht worden van de Digital Transformation Manager.

Downloads

Newsletter 1

Artikel 2 - 12/2019

In dit artikel worden de kennis en vaardigheden (technische en niet-technische) beschreven waarover de Digital Transformation Manager dient te beschikken om een specifieke en organische digitaliseringsstrategie van een meubelbedrijf uit te tekenen en te implementeren. Dit zijn de resultaten van verschillende brainstormsessies tussen de partners en van een enquête en workshop waarbij in totaal bijna 150 experten uit heel Europa waren betrokken.

Downloads

Artikel 2

Persbericht 2 - 12/2019

In dit document wordt in detail de methodologie en de resultaten van de enquête - ter verfijning van de noodzakelijke vaardigheden waarover het nieuwe profiel van de Digital Transformation Manager voor de meubelindustrie moet beschikken - die door de DITRAMA-partners werd uitgevoerd, besproken.

Downloads

Persbericht 2