DITRAMA – Digital Transformation Manager:

bedrijven in de meubelwaardeketen begeleiden bij het implementeren van hun digitale transformatie strategie

DITRAMA wil een opleiden van managers (Digital Transformation Managers) die de digitale transformatie van meubelbedrijven in de ganse waardeketen (3 jaar, 01/01/2019 - 31/12/2021) succesvol zullen begeleiden en implementeren . *Massive Open Online Course: Een open online-cursus beschikbaar voor een groot aantal deelnemers.


 • Methodologie en activiteiten

  WP1 zal de effectieve uitvoering van het project vergemakkelijken.

  In WP2 zullen de partners met de steun van externe deskundigen de kennis- en vaardigheidsbehoeften voor het nieuwe beroepsprofiel van de Digital Transformation Manager van de meubelsector scherpstellen.

  In WP3 zullen de partners het nieuwe gezamenlijke curriculum voor de Digital Transformation Manager ontwerpen en ontwikkelen op basis van de consensus tussen de belangrijkste belanghebbenden en actoren in de sector.

  In WP4 zal het partnerschap de validatie en erkenning van de leerresultaten met betrekking tot de nieuwe opleiding binnen en buiten het partnerschap ondersteunen.

  In WP5 zullen instellingen voor hoger onderwijs en aanbieders van beroepsonderwijs het leermateriaal voor de opleiding in verband met het nieuwe curriculum opleveren.

  In WP6 zullen de partners met behulp van het opleidingsmateriaal van WP5 het aangepaste e-learning platform ontwikkelen en de online Training Pilot Course aanmaken.

  In WP7 wordt de pilotcursus getest door minstens 100 leerlingen, 60/70 studenten en 40/60 professionals uit de meubelsector.

  In WP8 zullen de partners specifieke acties uitvoeren ter ondersteuning van de kwaliteitsborging van het project en ervoor zorgen dat bij de uitvoering van het project het werkplan wordt nageleefd.

  In WP9 zullen de partners de externe beoordelaars ondersteunen bij de evaluatie van de projectoutput.

  In WP10 zullen de partners de verspreidings- en exploitatieactiviteiten plannen en uitvoeren om de impact van het project binnen en buiten de alliantie te vergroten.

  Methodologie en activiteiten
 • Doelgroepen

  • Professionals in de meubelsector, studenten en werkzoekenden
  • Meubelbedrijven die het digitale transformatieproces doormaken of bereid zijn dit op te starten
  • Aanbieders van voortgezet beroepsonderwijs en instellingen voor hoger onderwijs
  • Europese sectorale federaties (UEA, EFIC en EFBWWW)
  • Nationale en regionale verenigingen van meubelbedrijven
  • EU-28 regionale en nationale organen met regulerende taken
  • Enkele specifieke belanghebbenden (bv. CEDEFOP)
  Doelgroepen
 • Verwachte resultaten

  • Scherpstellen van de noodzakelijke vaardigheden
  • Afleveren van het nieuwe gezamenlijke curriculum voor de Digital Transformation Manager
  • Rapport voor ondersteunende meubelprofessionals (ESCO-beroepen) die te maken hebben met digitalisering
  • Innovatief en interactief lesmateriaal beschikbaar
  • Model om de maturiteitsgraad van de digitalisering binnen bedrijven te analyseren
  • Nieuw opleidingsprogramma (MOOC)
  • Vrije en open toegang tot het opleidingsmateriaal voor niet-commercieel gebruik
  • Een concreet en positief effect hebben op het Europees systeem voor beroepsonderwijs.
  • Oprichten van een "sectoralalliantie" die het voortouw neemt bij de digitale transformatie van de meubelsector in de EU
  Verwachte resultaten
 • Strategische doelen

  • SO1 – Verfijnen van de beschikbare vaardigheden met betrekking tot industrie 4.0 en de implementatie van de digitale transformatie bij bedrijven uit de meubelsector.
  • SO2 – Het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuw officieel curriculum voor de meubelsector en het nieuw beroepsprofiel van de Digital Transformation Manager.
  • SO3 – Het aanbieden van een opleiding via een e-learning platform (MOOC) in 7 Europese talen met innovatief lesmateriaal dat tegemoet komt aan de noodzakelijke vaardigheden.
  • SO4 – Testen van de MOOC bij professionals en studenten uit de meubelsector.
  • SO5 – Vergemakkelijken van de officiële erkenning van het nieuwe curriculum in de hele EU door middel van een memorandum van overeenstemming.
  • SO6 – Verspreiden van informatie over projectoutput en -resultaten in heel Europa.
  • SO7 – Verzekeren van de duurzaamheid en de impact van het project na afloop.
  Strategische doelen