Projekt DITRAMA znajduje się na półmetku realizacji, w związku z powyższym jego partnerzy odbyli dwu dniowe spotkanie w Mediolanie, w celu omówienia obecnych i przyszłych działań.

Spotkanie było niezbędne w celu pogłębienia metodologii pracy i omówienia opracowywanych materiałów szkoleniowych oraz aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby ułatwić proces uznawania i zatwierdzania wyników. Drugi dzień spotkania partnerów był poświęcony przeglądowi treści programu nauczania i platformy do opracowania szkolenia online.

Program nauczania Digital Transformation Manager (DTM) ma na celu przygotowanie profesjonalnego managera, która będzie w stanie właściwie poprowadzić firmy do ich cyfrowej transformacji w sektorze meblowym. DTM jest profesjonalistą, który zaplanuje, zaprojektuje, poprowadzi i skontroluje wdrożenie zmian potrzebnych firmom meblarskim do przekształcenia i dostosowania się do transformacji cyfrowej.

Program ten obejmie 7 kategorii umiejętności:

  • Techniczne (digitalizacja);
  • W zakresie innowacji;
  • Komunikacyjne;
  • Zarządzania, przywództwa i przedsiębiorczości;
  • Inteligencji emocjonalnej;
  • Związane z jakością, ryzykiem i umiejętnościami w zakresie bezpieczeństwa;
  • Etyczne.

Każda z powyższych kategorii przedstawia zbiór umiejętności, które będą stanowić tło dla przyszłego menedżera transformacji cyfrowej. Program nauczania będzie podstawą do opracowania materiałów szkoleniowych, które będą gotowe w nadchodzących miesiącach.