Halvvejs inde i projektet mødtes partnerne i Milano i to dage for at drøfte aktuelle og fremtidige aktiviteter.

På mødet havde deltagerne god mulighed for at få præciseret arbejdsmetoden og for at drøfte udviklingen af undervisningsmaterialer samt de aspekter, der skal tages højde for, i forbindelse med processen vedrørende anerkendelse og validering af resultaterne. På dag nummer to var der fokus på at gennemgå indholdet af pensum samt drøfte den platform, hvor online-forløbet skal udvikles.

Pensum til uddannelsen som Digital Omstillingsleder sigter mod en faglig profil, der er i stand til at føre virksomheder inden for møbelindustrien igennem en digital omstilling. En Digital Omstillingsleder er en fagperson, der planlægger, organiserer, styrer og kontrollerer gennemførelsen af de forandringer, som er nødvendige for møbelvirksomheder, hvis de skal tilpasse sig og omstile sig til den digitale virkelighed.

Pensum omfatter 7 kompetencekategorier:

  • Tekniske kompetencer (digitalisering)
  • Innovationskompetencer
  • Kommunikative færdigheder
  • Kompetencer inden for ledelse og iværksætteri
  • Kompetencer inden for følelsesmæssig intelligens
  • Kompetencer i forhold til kvalitet, risiko og sikkerhed, samt
  • Etik

Hver kategori udgør et sæt af kompetencer, som tilsammen skaber forudsætningerne for en Digital Omstillingsleder. Pensum vil danne grundlag for udviklingen af undervisningsmateriale, som vil ligge klar i løbet af de kommende måneder.