La jumătatea proiectului, partenerii s-au întâlnit la Milano, timp de 2 zile, pentru a discuta despre activitățile actuale și cele viitoare.

Întâlnirea a fost utilă pentru aprofundarea metodologiei de lucru și pentru a discuta despre elaborarea materialelor de instruire și a aspectelor care trebuie luate în considerare pentru a facilita procesul de recunoaștere și validare a rezultatelor. A doua zi de lucru, a fost axată pe revizuirea conținutului curriculum-ului și a platformei pentru dezvoltarea cursului de formare online.

Curriculum-ul Managerului Transformării Digitale (MTD) își propune să pregătească un profesionist capabil să conducă în mod corespunzător companiile către transformarea lor digitală în sectorul mobilierului. MTD este profesionistul care va planifica, proiecta, ghida și verifica implementarea schimbărilor necesare firmelor de mobilă pentru a se transforma și a se adapta la transformarea digitală.

Acest curriculum va include 7 categorii de abilități :

  • Aptitudini tehnice (Digitalizare);
  • Abilități de inovare;
  • Abilități de comunicare;
  • Abilități de conducere, leadership și antreprenoriale;
  • Aptitudini de inteligență emoțională.
  • Aptitudini legate de calitate, riscuri și abilități și
  • Etică

Fiecare categorie prezintă un grup de abilități care vor forma pregătirea viitorului manager de transformare digitală. Curriculumul va sta la baza dezvoltării materialelor de instruire, ce vor fi gata în lunile următoare.