V polovině projektu se partneři setkali v Halfway through the project, the partners met in Miláně (Itálie), aby po 2 dny diskutovali o současných a budoucích aktivitách.

Schůzka byla užitečná pro prohloubení pracovní metodologie a projednání vývoje školicích materiálů a aspektů, které je třeba vzít v úvahu při usnadnění procesu uznávání a validace výsledků. Druhý pracovní den byl zaměřen na přezkoumání obsahu studijních plánů a platformy pro rozvoj online kurzu.

Plán osnov kurzu manažera digitální transformace (DTM) si klade za cíl připravit profesionální osobnost, která dokáže správně vést společnosti nábytkářského odvětví v jejich digitální transformaci. DTM je profesionál, který bude plánovat, navrhovat, vést a kontrolovat implementaci změn potřebných nábytkářskými společnostmi, aby se transformovaly a přizpůsobily digitální transformaci.

Tato osnova bude zahrnovat 7 kategorií dovedností:

  • Technické dovednosti (digitalizace);
  • Inovační dovednosti;
  • Komunikační dovednosti;
  • Řízení, vedení a podnikatelské dovednosti;
  • Emoční inteligence.
  • Dovednosti související s dovednostmi v oblasti kvality, rizika a bezpečnosti; a
  • Etika

Každá kategorie představuje soubor dovedností, které budou tvořit výbavu budoucího manažera digitální transformace. Osnovy budou základem pro vývoj školicích materiálů, připravených v následujících měsících.