Halverwege het traject kwamen de partners gedurende twee dagen bijeen in Milaan om te discussiëren over huidige en toekomstige activiteiten binnen het project.

De bijeenkomst was nuttig om de zowel werkmethodologie te verdiepen als de ontwikkeling van trainingsmateriaal en de aandachtspunten te bespreken en alzo het proces van erkenning en validatie van de resultaten te vergemakkelijken. De tweede werkdag was gericht op het beoordelen van de inhoud van het curriculum en het platform waar de online training zal worden uitgerold.

Het curriculum voor de Digital Transformation Manager (DTM) heeft tot doel een professional voor te bereiden die bedrijven uit de meubelsector op een adequate manier kan begeleiden doorheen hun digitale transformatie. De DTM is de professional die de noodzakelijke veranderingen die meubelbedrijven nodig hebben om zich te transformeren en aan te passen aan de digitale bedrijfsvoering zal plannen, ontwerpen, begeleiden en controleren.

Dit curriculum omvat zeven categorieën vaardigheden:

  • Technische vaardigheden (Digitalisering);
  • Innovatieve vaardigheden;
  • Communicatievaardigheden;
  • Management, leiderschap en ondernemersvaardigheden;
  • Emotionele intelligentie.
  • Vaardigheden met betrekking tot kwaliteit, risicobeheersing en arbeidsveiligheid en
  • Ethiek

Elke categorie staat voor een cluster van vaardigheden die de achtergrond vormen van de toekomstige Digital Transformation Manager. Het curriculum zal de basis vormen voor de ontwikkeling van trainingsmateriaal dat in de komende maanden wordt ontwikkeld.