W 2018 r. Agoria przeprowadziła pierwsze dogłębne badanie za pomocą „Be The Change”, które mapuje ewolucję rynku pracy w Belgii do 2030 roku.

Badanie pokazuje, że musimy skoncentrować się na 3 obszarach działania: aktywizacji, uczeniu się przez całe życie i zrównoważonym wzroście produktywności.

Od chwili obecnej do 2030 r. na każde znikające miejsce pracy powstanie 2,8 nowych miejsc pracy. Wywrze to jeszcze większą presję na już ograniczony rynek pracy. Z 142 000 wakatów w 2019 r. zmierzamy do 541 000 wakatów, jeśli nie zostaną podjęte żadne dodatkowe, odpowiednie środki.

Właściwa osoba na właściwym miejscu

Wyzwaniem jest nie tylko stworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy, ale ważnym jest skuteczne wprowadzenie do pracy 600 000 odpowiednio przeszkolonych osób.

Dlatego też musimy zapewnić odpowiedni zestaw umiejętności i przygotować miejsca pracy dla osób, które wejdą na nasz rynek pracy - co wiąże się ze zwiększeniem mobilności zawodowej. 

Niestety, na razie często obserwujemy paradoks szkoleniowy. Działania szkoleniowe w firmach wzrastają o ponad 10%. Szkolenia są łatwiej dostępne. Rośnie też różnorodność form szkoleniowych. A jednak prawie 40% belgijskiej populacji aktywnej zawodowo nie osiąga "podstawowego poziomu umiejętności cyfrowych" (źródło: DESI). A mniej niż 2% młodych ludzi kończy studia jako eksperci w dziedzinie technologii cyfrowych. Musimy zatem bezwzględnie, więcej inwestować w szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych, aby wzmocnić ludzi na rynku pracy w przyszłości. Uzyskanie kwalifikacji nie jest punktem końcowym, ale początkiem wymiany przez całe życie. Możemy i musimy przygotować przyszłość poprzez szkolenia w miejscu pracy, podczas codziennego funkcjonowania.

 

Zrównoważony wzrost produktywności ma na uwadze dobrobyt i wydajność.

Możemy stymulować tworzenie wartości poprzez otwarte innowacje, koncentrując się na nowych modelach biznesowych i internacjonalizacji. Osiągamy wyższą efektywność dzięki dostosowanym metodom zarządzania oraz efektom skali, uczenia się i zakresu.

Produktywność nie oznacza "cięższej pracy", ale polega na zwiększeniu produkcji poprzez optymalne połączenie ludzi i technologii.

 

Dzięki programowi "Be The Change" coraz więcej osób doskonali swoje umiejętności, bierze udział w dodatkowych szkoleniach i przystępuje do pracy. Opracowano Paszport DigiSkills, który daje wgląd w kluczowe kompetencje, jak również Digiscan dla przedsiębiorstw, który określa dojrzałość cyfrową, a poprzez DigiConnect łączy się podaż i popyt na rozwiązania cyfrowe.

Inwestycja w cyfryzację to inwestycja w ludzi.

 

https://www.agoria.be/en/themes/society/be-the-change/be-the-change

Jeroen Franssen, project manager, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.