DITRAMA – Managerul transformării digitale:

coordonând companii din domeniul mobilierului pentru implementarea strategiei lor de transformare digitală

DITRAMA are ca scop oferirea unui curs on-line (MOOC) inovativ pentru formarea managerilor (Managerii de transformare digitală), pentru a conduce cu succes şi a implementa transformarea digitală în companiile producătoare de mobilier, de-a lungul întregului lanț valoric. (3 ani, 01/01/2019 – 31/12/2021).


 • Metodologie și activități

  WP1 va facilita implementarea eficientă a proiectului.

  În WP2, partenerii cu sprijinul experților externi vor ajusta cunoștințele și abilitățile necesare pentru noul profil ocupațional al Managerului de Transformare Digitală din sectorul mobilierului.

  În WP3, partenerii vor elabora și furniza în colaborare noul curriculum pentru Managerul de Transformare Digitală, pe baza consensului dintre părțile interesate și actorii cheie din sector.

  În WP4, parteneriatul va susține validarea și recunoașterea rezultatelor învățării legate de noul curs de formare, în cadrul parteneriatului și în afara acestuia.

  În WP5instituțiile de învățământ superior și furnizorii de educație profesională vor produce materiale educaționale pentru cursul de pregătire aferent noului curriculum.

  În WP6, folosind materialul educațional al WP5, partenerii vor dezvolta și vor crea cursul pilot de instruire on-line.

  În WP7cursul pilot va fi testat de cel puțin 100 de participanți, 60/70 studenți și 40/60 profesioniști din sectorul mobilierului.

  În WP8, partenerii vor implementa acțiuni specifice în sprijinul asigurării calității proiectului și se vor asigura că implementarea proiectului respectă planul de lucru.

  În WP9, partenerii vor sprijini evaluatorii externi în evaluarea rezultatelor proiectului.

  În WP10, partenerii vor planifica și implementa activități de diseminare și de exploatare pentru a crește impactul proiectului în cadrul și în afara Alianței.

   
  Metodologie și activități
 • Grupuri țintă

  • Profesioniști din sectorul mobilierului, studenți și șomeri
  • Companii producătoare de mobilier, care sunt angajate în procesul de transformare digitală, sau care doresc să-l înceapă
  • Furnizori de educație profesională continuă și instituții de învățământ superior
  • Federațiile sectoriale europene (UEA, EFIC și EFBWW)
  • Asociații naționale și regionale ale companiilor producătoare de mobilier
  • Organisme regionale și naționale UE-28 cu funcții de reglementare
  • Părți interesate cu anumit specific (de exemplu, CEDEFOP)
  Grupuri țintă
 • Rezultate așteptate

  • Ajustarea abilităților necesare
  • Livrarea noului curriculum pentru managerul de transformare digitală
  • Raport suport pentru ocupații profesionale în sectorul de mobilier (profesii ESCO) afectate de digitalizare
  • Furnizarea de materiale de învățare inovative și interactive
  • Model de analiză a nivelului de maturitate a digitalizării în cadrul companiilor
  • Furnizarea unui nou curs de formare (MOOC)
  • Acces gratuit și accesibil la materialele de instruire pentru utilizare necomercială
  • Să aibă un impact pozitiv și concret asupra sistemului de furnizare a pregătirii profesionale în toată UE
  • Crearea unei „alianțe sectoriale” care să conducă transformarea digitală în sectorul mobilierului din UE
  Rezultate așteptate
 • Obiective strategice

  • SO1 –Ajustarea abilităților existente legate de industria 4.0 și de implementarea transformării digitale în companii din sectorul mobilierului.
  • SO2 – Elaborarea și dezvoltarea unui nou curriculum oficial pentru noul profil ocupațional al Managerului de transformare digitală din sectorul de mobilă. 
  • SO3 – Furnizarea unui curs de formare profesională pe o platformă de învățare electronică (MOOC), în 7 limbi europene, care oferă materiale de învățare inovatoare care să satisfacă necesarul de abilități.
  • SO4 – Testarea cusului MOOC în rândul profesioniștilor și studenților din sectorul mobilierului.
  • SO5 – Facilitarea recunoașterii oficiale în întreaga UE a noului curriculum printr-un MoU.
  • SO6 – Diseminarea informațiilor în Europa, despre rezultatele și beneficiile proiectului.
  • SO7 – Asigurarea sustenabilității și impactului proiectului după încheierea sa. 
  Obiective strategice