DITRAMA – Managerul transformării digitale:

coordonând companii din domeniul mobilierului pentru
implementarea strategiei lor de transformare digitală

DITRAMA aims to provide an innovative MOOC for training managers (Digital Transformation Managers) to successfully lead and implement the digital transformation in furniture companies along the whole value chain (3 years, 01/01/2019 – 31/12/2021).


Obiective strategice

 • SO1 – Fine-tune existing skills related to industry 4.0 and the implementation of the digital transformation in furniture sector companies.
 • SO2 – Design and develop a new official curriculum for the furniture sector new occupational profile of the Managerul transformării digitale.
 • SO3 – Delivering a training course on a e-learning Platform (MOOC) in 7 European languages providing innovative learning materials satisfying skills needs.
 • SO4 – Test the MOOC among professionals and students of the furniture sector.
 • SO5 – Facilitate the official recognition across the EUof the new curriculum trough a MoU.
 • SO6 – Disseminate information about project outputs and outcomes across Europe.
 • SO7 – Ensuring the project sustainability and impact after its end. 

Rezultate așteptate

 • Ajustarea abilităților necesare
 • Livrarea noului curriculum pentru managerul de transformare digitală
 • Raport suport pentru ocupații profesionale în sectorul de mobilier (profesii ESCO) afectate de digitalizare
 • Furnizarea de materiale de învățare inovative și interactive
 • Model de analiză a nivelului de maturitate a digitalizării în cadrul companiilor
 • Furnizarea unui nou curs de formare (MOOC)
 • Acces gratuit și accesibil la materialele de instruire pentru utilizare necomercială
 • Să aibă un impact pozitiv și concret asupra sistemului de furnizare a pregătirii profesionale în toată UE
 • Crearea unei „alianțe sectoriale” care să conducă transformarea digitală în sectorul mobilierului din UE

Grupuri țintă

 • Profesioniști din sectorul mobilierului, studenți și șomeri
 • Companii producătoare de mobilier, care sunt angajate în procesul de transformare digitală, sau care doresc să-l înceapă
 • Furnizori de educație profesională continuă și instituții de învățământ superior
 • Federațiile sectoriale europene (UEA, EFIC și EFBWW)
 • Asociații naționale și regionale ale companiilor producătoare de mobilier
 • Organisme regionale și naționale UE-28 cu funcții de reglementare
 • Părți interesate cu anumit specific (de exemplu, CEDEFOP)

Metodologie și activități

WP1 will facilitate the project effective implementation.

În WP2, partenerii cu sprijinul experților externi vor ajusta cunoștințele și abilitățile necesare pentru noul profil ocupațional al Managerului de Transformare Digitală din sectorul mobilierului.

În WP3, partenerii vor elabora și furniza în colaborare noul curriculum pentru Managerul de Transformare Digitală, pe baza consensului dintre părțile interesate și actorii cheie din sector.

În WP4, parteneriatul va susține validarea și recunoașterea rezultatelor învățării legate de noul curs de formare, în cadrul parteneriatului și în afara acestuia.

În WP5, instituțiile de învățământ superior și furnizorii de educație profesională vor produce materiale educaționale pentru cursul de pregătire aferent noului curriculum.

În WP6, folosind materialul educațional al WP5, partenerii vor dezvolta și vor crea cursul pilot de instruire on-line.

În WP7, cursul pilot va fi testat de cel puțin 100 de participanți, 60/70 studenți și 40/60 profesioniști din sectorul mobilierului.

In WP8, partners will implement specific actions to support the project Quality Assurance and will ensure that the project implementation respects the workplan.

În WP9, partenerii vor sprijini evaluatorii externi în evaluarea rezultatelor proiectului.

În WP10, partenerii vor planifica și implementa activități de diseminare și de exploatare pentru a crește impactul proiectului în cadrul și în afara Alianței.