Po sześciu miesiącach od rozpoczęcia działań, partnerzy projektu spotkali się w Brukseli na dwa dni pracy i pogłębiania wiedzy.

Pierwszego dnia, wraz z 12 zewnętrznymi ekspertami z zakresu procesów cyfryzacji zorientowanych na biznes i nowych technologii stosowanych w procesach produkcyjnych w sektorze meblowym, przeanalizowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 144 ekspertów z całej Europy na temat znaczenia posiadania umiejętności w zakresie technologii cyfrowych dla łańcucha dostaw drewna do mebli.

3 priorytety, na których się skupiamy:

1) Internet Rzeczy.

2) Cyber bezpieczeństwo.

3) Generalny wzrost w zakresie rozwoju technologicznym.

The next day the work continued with the second partner Meeting.

Następnego dnia prace kontynuowano podczas drugiego spotkania partnerskiego.

Partnerzy szczegółowo przeanalizowali program nauczania Menedżera Trnaformacji Cyfrowej oraz umiejętności techniczne i nietechniczne wymagane w tym nowym profilu zawodowym. Znajomość nowych technologii stosowanych w procesach przemysłowych firm sektora meblarskiego (cyberbezpieczeństwo, Internet przedmiotów, przetwarzanie w chmurze, symulacja, big data, rzeczywistość rozszerzona, autonomiczne roboty i Blockchain) będzie łączyć się z silnymi kompetencjami w zakresie innowacji, komunikacji, zarządzania i przedsiębiorczości, inteligencji emocjonalnej, jakości - ryzyka i bezpieczeństwa, etyki.