Po šesti měsících od zahájení činnosti se partneři setkali v Bruselu na dva dny práce a postoupení v projektu.

Během prvního dne spolu s 12 externími odborníky na procesy digitalizace orientované na podnikání a nové technologie aplikovatelné na výrobní procesy v nábytkářském odvětví analyzovali výsledky průzkumu provedeného mezi 144 odborníky z celé Evropy. Tento průzkum se týkal důležitosti dovedností v digitálních technologiích pro dodavatelský řetězec ve dřevařském odvětví.

Byly stanoveny tři priority, na které je potřeba se zaměřit:

1) Internet věcí.

2) Kybernetická bezpečnost.

3) Obecný nárůst v technologickém rozvoji.

Partneři podrobně prozkoumali učební plán manažera digitální transformace a technické a netechnické dovednosti požadované pro toto nové profesionální povolání.

Znalost nových technologií použitelných v průmyslových procesech společností v nábytkářském sektoru (kybernetická bezpečnost, internet věcí, cloudové výpočty, simulace, velká data, rozšířená realita, autonomní roboti a blockchain) se bude muset spojit se silnými kompetencemi v oblasti inovací, komunikace , Management a podnikání, Emoční inteligence, Kvalita - riziko a bezpečnost, Etika.