Zes maanden na de start van de activiteiten kwamen de partners in Brussel bijeen voor twee dagen van werk en verdieping.

Tijdens de eerste dag analyseerden we, samen met 12 externe deskundigen op het gebied van bedrijfsgerichte digitaliseringsprocessen en nieuwe technologieën die worden toegepast op productieprocessen in de meubelsector, de resultaten van een enquête die werd uitgevoerd bij 144 deskundigen uit heel Europa over het belang van vaardigheden op het gebied van digitale technologieën voor de toeleveringsketen van meubelen en hout.

De 3 prioriteiten waren:

1) Internet van dingen;

2) Cybersecurity;

3) Algemene toename van de technologische ontwikkeling

De volgende dag werden de werkzaamheden voortgezet met de tweede partnerbijeenkomst.

De partners hebben het Digital Transformation Manager Curriculum en de technische en niet-technische vaardigheden die nodig zijn voor dit nieuwe beroep in detail onderzocht.

De kennis van nieuwe technologieën die toepasbaar zijn op de industriële processen van bedrijven in de meubelsector (Cybersecurity, Internet of Things, Cloud Computing, Simulatie, Big data, Augmented Reality, Autonomous Robots en Blockchain) zal moeten worden gecombineerd met sterke competenties van Innovatie, Communicatie , Management en ondernemerschap, Emotionele intelligentie, Kwaliteit - Risico's en veiligheid, Ethiek.