Seks måneder efter opstart af de første aktiviteter mødes partnerne i Bruxelles til to dages arbejde.

På den første dag analyserede partnerne og 12 eksterne eksperter med erfaring fra forretningsorienterede digitaliseringsprocesser og nye teknologier anvendt i produktionsprocesser i møbelbranchen resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 144 eksperter fra hele Europa. Spørgeskemaet omhandlede vigtigheden af at have kompetencer inden for digitale teknologier for værdikæden for træ til møbler.

De tre fokusområder var:

1) Tingenes internet;

2) Cybersikkerhed;

3) General stigning i teknologisk udvikling.

På dag 2 fortsatte arbejdet med det andet partnermøde.

Partnerne har undersøgt pensum til den Digitale Omstillingsleder og de nødvendige tekniske og ikke-tekniske kompetencer for at kunne bestride denne stilling.

Kendskabet til nye teknologier, der gælder for de industrielle processer i virksomheder inden for møbelsektoren (cybersikkerhed, tingenes internet, cloud computing, simulation, big data, augmented reality, autonome robotter og blockchain) skal kombineres med stærke kompetencer inden for innovation, kommunikation , Ledelse og iværksætterånd, følelsesmæssig intelligens, kvalitet - risiko og sikkerhed, etik.