UEA – European Furniture Manufacturers Federation jest europejską organizacją partnerów społecznych, która reprezentuje europejskich pracodawców i angażuje krajowe organizacje meblarskie z 7 krajów. Powstała w 1950 r, w celu promowania współpracy między producentami mebli w powojennej Europie. Pięć lat temu UEA przeniosło swoją siedzibę do Czech. Organizacja posiada wiedzę na temat firm i rynków meblowych w Czechach i innych krajach UE. UEA wspiera Krajowe Stowarzyszenia meblarskie wymieniające informacje, uczestniczące w konkretnych projektach i pracach Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego do spraw Mebli, którego jest oficjalnym członkiem społecznym.

UEA zawiera: ACN (Czechy), BKDMP (Bułgaria). APIMA (Portugalia), APMR (Rumunia), CENFIM (Hiszpania), MOBIDER (Turcja) i BFM (Wielka Brytania). UEW ma na celu utrzymanie stałych i wzmocnienie kontaktów między członkami oraz działa w charakterze głosu wobec innych organizacji handlowych, władz UE i podmiotów międzynarodowych, takich jak WTO, OECD, UNIDO.

UEA ustanawia i reprezentuje ogólne interesy swoich członków, zapewniając jednocześnie możliwie największy wpływ na zasady, decyzje i dyrektywy wydawane przez organizacje i władze międzynarodowe.