UEA – European Furniture Manufacturers Federation er en social partnerorganisation på europæisk niveau, som repræsenterer europæiske arbejdsgivere og omfatter nationale møbelorganisationer fra 7 lande. Organisationen blev oprettet i 1950 for at fremme samarbejde mellem møbelproducenter in efterkrigstidens Europa og for fem år siden blev hovedkvarteret flyttet til Tjekkiet. Organisationen har en stor viden om Tjekkiets og andre EU-landes møbelfirmaer og markeder. UEA støtter nationale møbelforeninger, udveksler information, deltager i projekter og bidrager som medlem til arbejdet i European Social Dialogue Committee on Furniture.

UEA omfatter: ACN (Tjekkiet), BKDMP (Bulgarien), APIMA (Portugal), APMR (Rumænien), CENFIM (Spanien), MOBIDER (Tyrkiet) and BFM (UK). Formålet er at vedligeholde og styrke den faste kontakt mellem medlemmerne og være deres stemme over for andre handelsorganisationer, EU-autoriteter og internationale organer, for eksempel WTO, OECD og UNIDO.

Organisationen arbejder for at etablere og repræsentere medlemmernes generelle interesser. Samtidig sikrer organisationen størst mulig indflydelse på de regler, beslutninger og direktiver, som udarbejdes eller udstedes af internationale organisationer eller autoriteter.