UEA – European Furniture Manufacturers Federation je evropská organizace partnerů zastupujících evropské zaměstnavatele a jsou do ní zapojeny národní organizace nábytku ze 7 zemí. Byla vytvořena v roce 1950 za účelem podpory spolupráce mezi výrobci nábytku v poválečné Evropě. Před pěti lety bylo ústředí organizace přemístěno do České republiky. Společenství má hluboké znalosti o nábytkářských společnostech v České republice a dalších zemích EU. UEA podporuje sdílení informací v rámci národních asociací, podílení se na konkrétních projektech a na práci Evropského výboru pro sociální dialog o nábytku, jehož oficiálním členem je.

UEA zahrnuje: ACN (Česká republika), BKDMP (Bulharsko), APIMA (Portugalsko), APMR (Rumunsko), CENFIM (Španělsko), MOBIDER (Turecko) a BFM (Spojené království). Zaměřuje se na udržování a posilování trvalých kontantů mezi členy a vystupování jako hlas těchto členů vůči jiným obchodním organizacím, orgánům EU a mezinárodním subjektům, jako jsou WTO, OECD, UNIDO.

Jejím cílem je stanovit a zastupovat obecné zájmy svých členů a zároveň zajistit co největší vliv na pravidla, rozhodnutí a směrnice vydávané mezinárodními organizacemi či orgány.