UEA - European Furniture Manufacturers Federation is een sociale partnerorganisatie op Europees niveau die Europese werkgevers vertegenwoordigt en de nationale meubelorganisaties uit 7 landen hierbij betrekt. Het werd opgericht in 1950 met als doel de samenwerking tussen de meubelfabrikanten in het naoorlogse Europa te bevorderen en vijf jaar geleden verhuisde het hoofdkantoor naar Tsjechië. UEA beschikt over een grondige kennis van de Tsjechische en andere EU-landen meubelbedrijven en -markten. Zij ondersteunen nationale meubelassociaties bij het uitwisselen van informatie en het deelnemen aan specifieke projecten en de werkzaamheden van het European Social Dialogue Committee on Furniture waarvan zij een officiële sociale partner van is.

UEA omvat: ACN (Tsjechië), BKDMP (Bulgarije), APIMA (Portugal), APMR (Roemenië), CENFIM (Spanje), MOBIDER (Turkije) en BFM (VK). Ze stellen zich tot doel de permanente contacten tussen de leden in stand te houden en te versterken en hun leden te vertegenwoordigen bij andere handelsorganisaties, EU-autoriteiten en internationale entiteiten zoals de WTO, OESO en UNIDO.

Het doel is de algemene belangen van de leden te vertegenwoordigen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat een zo groot mogelijke invloed wordt uitgeoefend op de wetten, besluiten en richtlijnen die door internationale organisaties en autoriteiten worden opgesteld of uitgevaardigd.