Piąte spotkanie DITRAMA, zaplanowane na Braszów (Rumunia), z powodu pandemii odbyło się online 7 czerwca 2021 roku.

Podczas spotkania położono nacisk na ważny cel, jakim jest przetestowanie kursu pilotażowego i przeprowadzenie silnej kampanii upowszechniającej.

METODO potwierdziło, że platforma działa we wszystkich językach i jest przygotowana do testów. Ostateczne zmiany w platformie nastąpią we wrześniu po analizie wyników testów. Tłumaczenie instrukcji obsługi na 6 języków będzie dostępne na platformie w połowie października.

Dobrą wiadomością było to, że znaczna liczba studentów (223), jak donosi CETEM, już uczestniczy w kursie, a wstępna ankieta została już wypełniona przez studentów. Podkreślono ważną rolę nauczycieli ze wszystkich zaangażowanych partnerów, aby zapisać się na platformie, biorąc dalej misję pomocy uczniom, informując ich o ankietach ewaluacyjnych i motywując ich poprzez platformę do ukończenia kursu. Ankiety będą zbierać opinie użytkowników i zostaną ocenione przez CETEM do końca września. Na podstawie tej analizy, wszyscy partnerzy odpowiedzialni za materiał szkoleniowy wprowadzą wymagane i uzgodnione zmiany końcowe.

W międzyczasie przeprowadzona zostanie kampania upowszechniania za pomocą wszystkich dostępnych środków: publikacji, wiadomości w mediach społecznościowych, informowania odpowiednich interesariuszy, e-mailingu, w celu promowania kursu pilotażowego i wyników projektu. W listopadzie upływa termin organizowania lokalnych wydarzeń upowszechniających oraz konferencji końcowej.