De 5e DITRAMA-bijeenkomst, die oorspronkelijk in Brasov zou doorgaan, ging vanwege de pandemie op 7 juni 2021 online door.

De bijeenkomst heeft de nadruk gelegd op het belang van het testen van de proefcursus en van een sterke disseminatie campagne.

METODO bevestigde dat het platform in alle talen werkt en is voorbereid op testen. De laatste veranderingen in het platform zullen volgen in september na de analyse van de testresultaten. De vertaling in 6 talen van de gebruikershandleiding zal medio oktober beschikbaar zijn op het platform.

Het goede nieuws was dat een belangrijk aantal studenten (223), zoals CETEM meldt, de cursus al volgen en de eerste enquête al door studenten is beantwoord. De belangrijke rol van de docenten van alle betrokken partners werd benadrukt om te participeren op het platform met de missie om de studenten te helpen, hen te informeren over evaluatie-enquêtes en hen via het platform te motiveren om de cursus af te ronden. De enquête zal de feedback van de gebruikers verzamelen welke eind september zal worden geëvalueerd door CETEM. Op basis van deze analyse zullen alle partners die verantwoordelijk zijn voor het trainingsmateriaal de vereiste en overeengekomen definitieve wijzigingen doorvoeren.

In de tussentijd gaat de aanhoudende disseminatie campagne via alle beschikbare kanalen door: publicaties, nieuws op sociale media, e-mail en informeren van relevante belanghebbenden. Dit alles om de proefcursus en projectresultaten te promoten. De maand november is de deadline voor het organiseren van lokale verspreidingsevenementen en de slotconferentie.