5. setkání DITRAMA projektu se konalo 7.června v Brasově. Kvůli pandemické situaci proběhlo online.

Setkání se zaměřilo na důležitý cíl testování pilotního kurzu a silné šíření kampaně.

METODO potvrdila, že platforma funguje ve všech jazycích a je připravena k testování. Konečné změny na platformě budou následovat v září po analýze výstupů z testování. Překlad do 6 jazyků uživatelské příručky bude na platformě k dispozici od poloviny října. 

Dobrou zprávou bylo, že jak uvádí CETEM, důležitý počet studentů (223) již kurz absolvuje a na počáteční průzkum již studenti odpověděli. Byla zdůrazněna důležitá role učitelů od všech zúčastněných partnerů, aby se zaregistrovali na platformu a pokračovali v pomoci studentům, informovali je o hodnotících průzkumech a motivovali je prostřednictvím platformy k dokončení kurzu. Průzkumy budou shromažďovat zpětnou vazbu od uživatelů a budou vyhodnoceny CETEM do konce září. Na základě této analýzy provedou všichni partneři odpovědní za školicí materiál požadované a odsouhlasené konečné změny.

Mezitím bude probíhat trvalá kampaň šíření všemi dostupnými prostředky: publikace, zprávy ze sociálních médií, informování příslušných zúčastněných stran, zasílání e-mailů s cílem propagovat výsledky pilotních kurzů a projektů. Měsíc listopad bude termínem pro pořádání místních akcí šíření a závěrečné konference.