W dniu 9 marca 2021 r. Komisja przedstawiła wizję i perspektywy cyfrowej transformacji Europy do roku 2030. Cele te zostaną zapisane w programie strategicznym, który zostanie uzgodniony z Parlamentem Europejskim i Radą.

Komisja proponuje Kompas Cyfrowy, który ma przełożyć ambicje cyfrowe UE na rok 2030 na konkretne warunki. Rozwijają się one wokół czterech głównych punktów:

1) Cyfrowo wykwalifikowani obywatele i wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie technologii cyfrowych

Do 2030 r. co najmniej 80 proc. wszystkich dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a w UE powinno być 20 mln zatrudnionych specjalistów w dziedzinie TIK - przy czym więcej kobiet powinno zajmować takie stanowiska;

 

2) Bezpieczna, wydajna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa

Do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe w UE powinny mieć dostęp do gigabitowej łączności, a wszystkie obszary zaludnione powinny być objęte siecią 5G; produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Europie powinna wynosić 20% produkcji światowej; 10 000 osób zajmujących się klimatem w UE powinny zostać rozmieszczone neutralne, wysoce bezpieczne węzły brzegowe, a Europa powinna mieć swój pierwszy komputer kwantowy;

 

3) Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw

Do 2030 r. trzy na cztery przedsiębiorstwa powinny korzystać z usług przetwarzania w chmurze, big data i sztucznej inteligencji; ponad 90% MŚP powinno osiągnąć przynajmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej; a liczba “EU unicorns” powinna się podwoić;

 

4) Cyfryzacja usług publicznych

Do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online; wszyscy obywatele będą mieli dostęp do swoich elektronicznych kartotek medycznych; a 80% obywateli powinno korzystać z rozwiązania eID.

 

ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW 2030: Kompas cyfrowy: europejska droga do Cyfrowej Dekady