Op 9 maart 2021 presenteerde de Commissie een visie en perspectieven voor de digitale transformatie van Europa tegen 2030. 

De doelstellingen zullen worden vastgelegd in een strategisch programma dat met het Europees Parlement en de Raad moet worden overeengekomen.

De Commissie stelt een digitaal kompas voor om de digitale ambities van de EU voor 2030 concreet te vertalen. Ze draaien rond vier speerpunten:

1) Digitaal geschoolde burgers en hoogopgeleide digitale professionals

Tegen 2030 moet ten minste 80% van alle volwassenen over digitale basisvaardigheden beschikken en moeten er 20 miljoen ICT-specialisten in dienst zijn in de EU – terwijl meer vrouwen dergelijke banen moeten aannemen;

 

2) Veilige, performante en duurzame digitale infrastructuren

Tegen 2030 moeten alle EU-huishoudens gigabitconnectiviteit hebben en moeten alle bevolkte gebieden onder 5G vallen; de productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders in Europa moet 20% van de wereldproductie uitmaken; In de EU moeten 10.000 klimaatneutrale, zeer veilige randknooppunten worden ingezet; en Europa zou zijn eerste quantumcomputer moeten hebben;

 

3) Digitale transformatie van bedrijven

Tegen 2030 moeten drie van de vier bedrijven gebruik maken van cloud computing-diensten, big data en Artificial Intelligence; meer dan 90% van de kmo's moet ten minste het basisniveau van digitale intensiteit bereiken; en het aantal unicorns in de EU moet verdubbelen;

 

4) Digitalisering van openbare diensten

Tegen 2030 moeten alle belangrijke openbare diensten online beschikbaar zijn; alle burgers hebben toegang tot hun e-medisch dossier; en 80% van de burgers zou een eID-oplossing moeten gebruiken.

 

Bron: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 2030:  Digitaal Kompas: de Europese weg voor het digitale decennium