Den 9. marts 2021 fremlagde kommissionen vision og perspektiver for den digitale transformation af Europa inden 2030.

Målene vil blive nedfældet i et strategisk program, der skal aftales med Europa-Parlamentet og Europarådet.

Kommissionen foreslår et digitalt kompas, der kan omsætte EU's digitale 2030-ambitioner til konkrete termer. Der er fire hovedpunkter:

1) Digitalt kvalificerede borgere og højt kvalificerede digitale fagfolk:

I 2030 bør mindst 80% af alle voksne have grundlæggende digitale færdigheder, og der bør være 20 millioner beskæftigede IKT-specialister i EU – samtidig med at flere kvinder tager sådanne jobs;

 

2) Sikker, effektiv og bæredygtig digital infrastruktur:

I 2030 bør alle EU-husstande have gigabit-forbindelser, og alle befolkede områder bør være dækket af 5G; produktion af ​​banebrydende og bæredygtige halvledere i Europa bør udgøre 20% af verdensproduktionen; 10.000 klimaneutrale, super sikre edge nodes bør indsættes i EU; og Europa bør have sin første kvantecomputer;

 

3) Digital transformation af virksomheder:

I 2030 bør tre ud af fire virksomheder benytte cloud-tjenester, big data og kunstig intelligens; mindst 90% af alle SMV'er bør som minimum nå op på det grundlæggende niveau for digital intensitet; og antallet af EU-startups med enhjørningestatus bør fordobles;

 

4) Digitalisering af offentlige tjenester:

Inden 2030 bør alle vigtige offentlige tjenester være tilgængelige online; alle borgere skal have adgang til sine elektroniske medicinske journaler; og 80% af borgerne bør benytte en elektronisk ID-løsning.

 

KILDE: MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET 2030: Digitalt kompas: Den europæiske vej i det digitale årti