Dne 9. března 2021, Komise předložila vizi a perspektivu pro digitální transformaci Evropy do roku 2030.

Tyto cíle budou zakotveny ve strategickém plánu, aby byly odsouhlaseny Evropským parlamentem a Radou.

Komise navrhuje digitální kompas k překladu EU digitální ambice pro rok 2030 do konkrétních termínů. Vyvíjejí se čtyři hlavní body:

1) Digitálně kvalifikovaní občané a vysoce kvalifikovaní digitální profesionálové

Do roku 2030 by alespoň 80% všech dospělých mělo mít základní digitální dovednosti a v EU by mělo být zaměstnáno 20 milionů specialistů na IKT - přičemž by se těchto zaměstnání mělo věnovat více žen;

 

2) Bezpečná, výkonná a udržitelná digitální infrastruktura

Do roku 2030 by všechny domácnosti v EU měly mít gigabitové připojení a všechny obydlené oblasti by měly být pokryty sítí 5G; výroba špičkových a udržitelných polovodičů v Evropě by měla představovat 20% světové produkce; V EU by mělo být rozmístěno 10 000 klimaticky neutrálních, vysoce zabezpečených okrajových uzlů; a Evropa by měla mít svůj první kvantový počítač;

 

3) Digitální transformace podniků

Do roku 2030 by tři ze čtyř společností měly využívat služby cloud computing, big data a umělou inteligenci; více než 90% malých a středních podniků by měla dosáhnout na alespoň základní úroveň digitálním intenzity; a počet unicornů v EU by se měl zdvojnásobit;

 

4) Digitalizace veřejných služeb

Do roku 2030 by měly být všechny klíčové veřejné služby dostupné online; všichni občané budou mít přístup ke svým e- lékařským záznamům; a 80% občanů by mělo používat řešení eID. 

 

ZDROJ: SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 2030: Digitální kompas: evropský způsob digitálního desetiletí