I løbet af sine 70 år har Transilvania University of Brașov udviklet sig til en sand prestigeinstitution på både nationalt og internationalt niveau. Det er en akkrediteret, højere uddannelsesinstitution, som har modtaget prisen «High Degree of Confidence» fra det Rumænske agentur for Quality Assurance in Higher Education og som evalueres internationalt af European University Association (EUA-IEP). Transilvania University of Brasov har 18 fakulteter, som tilbyder bachelor (over 100 programmer), kandidat ( over 60 programmer) og ph.d.-programmer (18 områder) til ca. 20.000 studerende. Vi lever op til standarderne fra European Space for Higher Education and Research defineret i Bologna, København og Lissabon deklarationerne og som udbredes af National Strategy for Higher Education i Rumænien.

Vores videnskabelige forsknings- og uddannelsesprojekter, bevillinger og kontrakter er finansieret af offentlige eller private nationale og internationale fonde. Finansieringen af projekter og bevillinger opnås i konkurrence på nationalt niveau (primært inden for National Plan for Research, Development and Innovation PNCDI) og i konkurrence på internationalt niveau (primært inden for programmerne Horizon 2020 og Erasmus Plus). Vi forsker i emner inden for bæredygtig udvikling på Transilvania University i vores R&D Institute for High-Tech Products for Sustainable Development, som har infrastruktur af høj kvalitet i 12 specialiserede laboratorier, som vores 28 forskningsinstitutter har til rådighed udover samarbejde med nationale og europæiske forskningsfaciliteter og forskningsafdelinger hos forskellige virksomheder.