În cei 70 de ani de existență, Universitatea Transilvania din Brașov, Transilvania University of Brașov s-a dezvoltat într-o instituție cu adevărat prestigioasă atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Este o instituție de învățământ superior de stat acreditată, căreia i s-a acordat „Grad înalt de încredere” de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior și este evaluată la nivel internațional de Asociația Universităților Europene (EUA-IEP). Universitatea Transilvania din Brașov are acum 18 facultăți, oferind diplome de licență (pentru peste 100 de programe), master (peste 60 de programe) și studii doctorale (18 domenii) pentru aproximativ 20000 de studenți. Aceasta îndeplinește cerințele Spațiului european pentru învățământ superior și cercetare, așa cum sunt definite de Declarațiile de la Bologna, Copenhaga și Lisabona și promovate de Strategia națională pentru învățământul superior din România.

În cadrul universității, sunt implementate proiecte de cercetare și educație științifică, grant-uri și contracte, finanțate din surse publice sau private naționale și internaționale. Finanțarea pentru proiecte și grant-uri se obține atât prin participarea la competiții naționale (desfășurate în principal în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare PNCDI), cât și prin participarea la competiții internaționale (în principal în cadrul programelor Orizont 2020 și Erasmus Plus). Cercetări avansate, care se concentrează pe subiecte majore ale dezvoltării durabile, sunt realizate la Universitatea Transilvania în Institutul său de Cercetare și Dezvoltare pentru Produse de Înaltă Tehnologie pentru Dezvoltare Durabilă, care oferă infrastructură performantă în 12 laboratoare specializate, disponibile pentru cele 28 de departamente de cercetare din universitate, precum și pentru cooperarea cu unitățile de cercetare naționale și europene și diviziunile de cercetare ale diverselor companii.

Facultatea de Design de Mobilier si Inginerie a Lemnului, aparține Universității Transilvania și este singura facultate de știință și tehnologie a lemnului din România. Având 60 de ani de tradiție, facultatea a pregătit peste 6500 de absolvenți, oferind programe de studii la toate nivelurile de învățământ superior.

Mobilierul este un subiect prezent în toate programele. Ingineria și designul produselor finite din lemn (licență) pregăteşte ingineri și specialiști pentru proiectarea tehnică și tehnologică a mobilierului. Ingineria prelucrării lemnului (licență) oferă cunoștințele necesare activităților din sectoarele de producție și de proiectare în industria de prelucrare a lemnului. Programul Eco-design de mobilier și restaurare (master) extinde cunoștințele legate de mobilier către cele mai avansate tendințe în materie de design, materiale și tehnologie. Programul Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative (master) oferă educație avansată în domeniul materialelor noi pe bază de lemn, structuri din lemn, tehnologii inovative și management tehnologic în sectorul lemnului. Aceste studii pot fi aprofundate în cadrul programelor de doctorat în inginerie forestieră și inginerie industrială.

Facultatea de Design de Mobilier si Inginerie a Lemnului menține legături strânse cu sectorul mobilierului și pregăteşte specialiști pentru un sector industrial puternic, cu peste 9000 de întreprinderi și 100.000 de angajați şi cu o cifră de afaceri de peste 3500 de milioane de euro.