Transilvania University of Brașov heeft zich tijdens haar 70 jarig bestaan ontwikkeld tot een prestigieuze instelling, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het is een geaccrediteerde staatsinstelling voor hoger onderwijs die door het Roemeense agentschap voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs is bekroond met een" Hoge Graad van Vertrouwen " en die internationaal wordt geëvalueerd door de European University Association (EUA-IEP). Transilvania University of Brasov heeft 18 faculteiten, die bachelor (voor meer dan 100 opleidingen)-, master (meer dan 60 opleidingen)- en doctoraatsopleidingen (18 domeinen) aanbieden aan ongeveer 20000 studenten. Het voldoet aan de eisen van The European Space for Higher Education and Research zoals gedefinieerd in de verklaringen van Bologna, Kopenhagen en Lissabon en gepromoot door The National Strategy for Higher Education in Roemenië.

Binnen de universiteit worden wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten, beurzen en contracten, gefinancierd uit publieke of private nationale en internationale bronnen uitgevoerd. De financiering van projecten en beurzen wordt verkregen door zowel deelname aan nationale oproepen (voornamelijk in het kader van het Nationaal Plan voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie PNCDI) als door deelname aan internationale oproepen (voornamelijk in het kader van de programma's Horizon 2020 en Erasmus Plus). Geavanceerd onderzoek gericht op belangrijke thema's van duurzame ontwikkeling wordt uitgevoerd aan de Transilvania University in haar onderzoekscentrum voor High-Tech Products for Sustainable Development, dat over een hoogwaardige infrastructuur beschikt in 12 gespecialiseerde laboratoria. De laboratoria zijn beschikbaar voor de 28 onderzoeks-departementen van de universiteit en voor samenwerking met nationale en Europese onderzoeksfaciliteiten en onderzoeksafdelingen van verschillende bedrijven.