Technical Research and Training Centre of the Furniture and Wood of the Región de Murcia (CETEM) to prywatne stowarzyszenie non-profit z siedzibą w gminie Yecla, gdzie mieści się jeden z najważniejszych klastrów meblowych w Hiszpanii.

CETEM istnieje już od 25 lat i przez ten czas osiągnął wiele w dziedzinie innowacji i rozwoju technologicznego dla przedsiębiorstw w sektorze, tworząc główne referencje biznesowe w tym ważnym sektorze, jak i również silnik ekonomiczny regionu Murcia.

Głównym celem CETEM jest prowadzenie i promowanie działań badawczo-rozwojowych, a także usług i projektów w zakresie technologii i innowacji w celu poprawy, wspierania i zachęcania do rozwoju i ciągłego doskonalenia firm z branży drzewnej, meblarskiej i pokrewnych.

Utworzony został w 1994 r. i jego powstanie promowane było przez Instytut Rozwoju w Regionie Murcji (INFO), Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców Drewna (AREMA), Urząd Miasta Yecla, Ministerstwo Przemysłu i Turystyki, Ministerstwo Przemysłu i Energii oraz Wspólnota Europejska.

CETEM jest zarejestrowany w rejestrze Centrów Innowacji i Technologii (CIT) pod numerem 83, posiada także biuro służące do transferu wyników badań (OTRI) o numerze 165.