Technical Research and Training Centre of the Furniture and Wood of the Región de Murcia je soukromé neziskové sdružení se sídlem v obci Yecla, kde je soustředěno jedno z nejdůležitějších nábytkových uskupení ve Španělsku.

Díky své 25leté existenci a úspěchům v oblasti inovací a technologického rozvoje pro společnosti v tomto odvětví se společnost CETEM stala hlavní obchodní referencí v tomto důležitém odvětví a hnací ekonomickou silou regionu Murcia.

Hlavním cílem CETEM je provádět a podporovat výzkumné a vývojové činnosti, jakožto i služby a projekty v technologické a inovativní oblasti s cílem zlepšit, upřednostnit a povzbudit rozvoj a neustálé zlepšování se společností v dřevařském průmyslu, výrobě nábytku a souvisejících odvětví.

Jeho založení v roce 1994 bylo podpořeno Rozvojovým institutem regionu Murcia (INFO), Regionální asociací podnikatelů v odvětví dřeva (AREMA), Městskou radou Yecla, Ministerstvem průmyslu a cestovního ruchu, Ministerstvem průmyslu a energetiky a Evropským společenstvím.

CETEM je registrován v registru inovačních a technologických center (CIT) pod číslem 83 a má kancelář pro přenos výsledků výzkumu (OTRI) s číslem 165.