Holenderska platforma, Katapult, poświęcona promowaniu publiczno-prywatnej synergii w globalnym szkoleniu, opublikowała przewodnik, który ma prowadzić MŚP do współpracy z centrami doskonałości zawodowej.

 Przewodnik umieścił kurs DITRAMA (Menedżer Transformacji Cyfrowej) jako dobrą praktykę w jednej ze swoich ostatnich publikacji w języku angielskim: "Connect: Handbook for small and medium-sized enterprise”. Obejmuje ona inne dobre praktyki związane z centrami doskonałości zawodowej w innych sektorach. Przewodnik zawiera drzewo decyzyjne, które ma pomóc firmom w wyborze rodzaju szkolenia najlepiej dostosowanego do ich celów. Ponadto, niniejsza publikacja oferuje podejście "krok po kroku" do tego, jak zbadać przyszłą współpracę ze szkołami zawodowymi, a w szczególności z centrami doskonałości zawodowej.

Katapult współpracuje bezpośrednio z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia) jako konsultant w zakresie wykorzystania i upowszechniania szkoleń zawodowych.

Przewodnik można pobrać w języku angielskim pod następującym linkiem:


https://wearekatapult.eu/connect-handbook-for-small-and-medium-sized-enterprises/