Het Nederlandse platform Katapult, dat zich toelegt op het bevorderen van publiek-private synergieën in wereldwijde opleiding, heeft een handleiding gepubliceerd om kmo's op te leiden in hun samenwerking met expertisecentrums.

De handleiding heeft de DITRAMA (Digital Transformation Manager) cursus opgenomen als een ‘good practice’ in een van de recente Engelse publicaties: "Connect: Handbook for small and medium sized enterprises". Het omvat andere good practices’ met betrekking tot expertisecentrums in andere sectoren. De gids bevat een beslisingsboom om bedrijven te helpen kiezen welk type trainingsactiviteit het meest geschikt is voor hun doelstellingen. Daarnaast biedt deze publicatie een "stapsgewijze" benadering van hoe deze toekomstige samenwerking met vakscholen en specifiek met expertisecentrums kan worden verkend. 

Katapult werkt rechtstreeks samen met de Europese Commissie (directoraat-generaal voor werkgelegenheid) als consultant bij de exploitatie en verspreiding van beroepsopleidingen.

De gids kan in het Engels worden gedownload via de volgende link:

https://wearekatapult.eu/connect-handbook-for-small-and-medium-sized-enterprises/