Nizozemská platforma Katapult, která se věnuje podpoře synergií veřejného a soukromého sektoru v rámci globálního vzdělávání, vydala příručku, jak vést malé a střední podniky ve spolupráci s centry profesionální dokonalosti. 

Průvodce zahrnoval kurz DITRAMA (Digital Transformation Manager) jako osvědčený postup v jedné z jeho nedávných anglických publikací: „ Connect: Handbook for small and medium sized enterprises “. Obsahuje další osvědčené postupy související s centry profesionální dokonalosti v jiných odvětvích. Příručka obsahuje rozhodovací pyramidu, který má společnostem pomoci vybrat si, jaký typ vzdělávací aktivity nejlépe odpovídá jejich cílům. Tato publikace navíc nabízí přístup „krok za krokem“ k prozkoumání této budoucí spolupráce s odbornými školami a konkrétně s centry profesionální dokonalosti.

Katapult spolupracuje přímo s Evropskou komisí (generálním ředitelstvím pro zaměstnanost) jako konzultant při využívání a šíření odborného vzdělávání.

Průvodce lze stáhnout v angličtině na následujícím odkazu:

https://wearekatapult.eu/connect-handbook-for-small-and-medium-sized-enterprises/