The Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers, OIGPM beskytter sine medlemmers og møbelbranchens interesser. Kammeret repræsenterer mere end 100 virksomheder fra møbel- og møbelrelaterede brancher i diskussioner med statslige og ikke-statslige organisationer. Kammerets primære aktiviteter fokuserer på udbredelse og repræsentation af den polske møbelsektor på nationalt og internationalt niveau. Derfor er de primære mål at:

  • Promovere polske enheder i møbelbranchen som medlemmer af OIGPM, promovere deres produkter på nationalt og internationalt niveau vha. varemærket ”POLISH FURNITURE – PROVEN QUALITY” samt at integrere kammerets medlemmer i varemærket.
  • Organisatorisk-juridiske ydelser, rådgivning og information i forhold til økonomiske aktiviteter og ledelse.
  • Udbredelse/formidlingsaktiviteter (særligt i OIGPM nyhedsbrev og i Rzeczpospolita).
  • Reklameaktiviteter (for eksempel i forbindelse med den internationale møbelmesse Poznań Meble i Polen).
  • Aktiviteter i forbindelse med organisering af messer og udstillinger.
  • Forsknings- og innovationsydelser inden for møbelmarkedet.
  • Bidrage med holdninger og information om eksisterende handelsvaner, priser og produkters oprindelse samt holdninger og information om økonomisk handel og virksomheder.
  • Repræsentere møbelbranchen over for de nationale myndigheder for at beskytte økonomiske interesser og forretningsinteresser.
  • Skabe retsinstanser baseret på eksisterende bestemmelser til mægling i forbindelse med økonomiske uenigheder.
  • Tekniske, økonomiske og juridiske ydelser, herunder analyse- og rådgivningsydelser.