Camera de Comerț a Producătorilor de mobilă din Polonia - The Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers, OIGPM, protejează interesele membrilor săi și ale întregului sector al mobilierului. Camera reprezintă peste 100 de întreprinderi din sectorul mobilierului și a sectoarelor conexe, în discuțiile cu organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale. Principalele activități ale camerei sunt axate pe promovarea și reprezentarea sectorului mobilierului polonez la nivel național și internațional. Din această cauză, obiectivele principale ale camerei sunt realizate prin:

  • Promovarea entităților poloneze ale comerțului cu mobilier, care sunt membrii OIGPM, precum și a produselor lor la nivel național și internațional, cu ajutorul mărcii comerciale „MOBILIERUL POLONEZ - CALITATE DOVEDITĂ”, precum și integrarea membrilor Camerei rotunde (Chamber round Trademark).
  • Serviciul de drept organizațional, consultanță și informare atât în cadrul activității economice, cât și în cea de management.
  • Activități de promovare și diseminare (în special în Buletinul OIGPM și în Rzeczpospolita).
  • Activități publicitare (de exemplu, în cadrul târgurilor internaționale de mobilă din Poznań Meble.Polska).
  • Activități legate de organizarea de târguri și expoziții.
  • Servicii de cercetare și inovare legate de piața de mobilier și opinia publică.
  • Furnizarea la rezoluția autorităților sau a altor entități, de opinii și informații despre obiceiurile comerciale existente, prețuri, originea mărfurilor și alte opinii și informații privitoare la comerț și companiile economice.
  • Reprezentarea sectorului de mobilier în fața autorităților naționale în scopul protejării intereselor lor economice și de afaceri.
  • Crearea, cu ajutorul reglementărilor existente, a instanțelor de conciliere pentru soluționarea litigiilor pe fond economic.
  • Servicii tehnice, economice și juridice, ce includ servicii de analiză și consultanță.